foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Bizim Okulumuz

Bizim Okulumuz

...

 

.

 

web

site ekle site ekle  

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Orman haftası
(21–26 Mart)

Orman; hayvanların barındı­ğı, çeşitli bitkilerin bulunduğu sık ağaç topluluklarıdır. Ormanda büyük ağaçlar, ağaççıklar, mantar­lar, otlar, yüzlerce, binlerce bitki bir arada bulunur. Çam, sedir, köknar, ladin, ardıç, meşe, dişbudak, kayın, gürgen belli başlı orman ağaçlarıdır. Ağaçlar ya kendiliğinden yetişir, ya da insanların ormana diktiği fidan­lardan oluşur. Ormanın küçüğüne, ağaçların seyrek olduğu yerlere koru denir.

Geçmiş dönemlerde dünyamızın büyük bir kısmı ormanlarla kaplı olmasına rağmen bilinçsiz tüketim ve kullanım hem ormanları azaltmış hemde dünyamızın büyük bir bölümünü çöle döndürmüştür.

İnsanlar her zaman ağaca ve ağaçtan yapılan çeşitli araç ve gereçlere gereksinme duymuşlardır. Ormanlar, ağaçlar, toprağın nemli kalmasını sağlar. Toprak kaymasını (erozyonu) önler, selleri durdurur. Ormanlar yöre­nin iklimini etkiler, yağmur yağmasını sağlar. Çok sıcakları, şiddetli soğuk­ları önler. Ormanlar aynı zamanda av hayvanlarının barınağıdır.

Ormanlar bir ülkenin doğal güzellik ve zenginlik kaynağıdır. Öte yandan kullandığımız araç ve gereçlerin çoğu ağaçlardan yapılır. Evimiz, önümüzdeki masa, oturduğumuz sandalye, elimizdeki kalem, defterimiz, yaktığımız odun hep ağaç ürünleridir. Ayrıca ağaçlar endüstrinin birçok kollarında, boya sanayinde ve ilaç yapımında kullanılır.

Bize bu kadar yarar sağlayan, ülke ekonomisinde önemli yeri olan ormanları korumalıyız. Ağaç dikip, yeni ormanlar yetiştirilmesine yardımcı olmalıyız. Ormanlara en büyük zarar insanlardan gelir, insanlar orman işletmelerinden izin almadan, çıra yapmak, reçine çıkarmak için ağaçları yara­larlar. Tarla açmak, yerleşim yeri kurmak, hayvanlara otlak yeri açmak için ormanları yok ederler.

Ateşin söndürülmeden bırakılması sigaranın söndürülmeden atılması, koskoca bir orman alanının yanıp kül olmasına neden olur. Yanan ormanın yerine yenisinin yetiştirilmesine bir insanın ömrü yetmez.

Zararlı böcekler, kemirici hayvanlar, özellikle keçiler, ağacın yeni süren dal ve yapraklarını yiyerek ormanlara zarar verirler. Ormanlara zarar vermek, ceza yasalarımıza göre suçtur. Orman suçları bağışlanmaz suçlardandır.

Ülkemizde ormanların korunması, ağaçlandırma işleri için Tarım ve Orman Bakanlığı kuruldu. Her ilde valiler başkanlığında orman yetiştirilmesi için bir kurul vardır. Bu kurul yörede ormanların korunması ve yeni ormanlar yetiştirilmesi için kararlar alır ve uygular. Her yıl Mart ayı içinde bir haftayı Orman Haftası olarak duyurur. Haftanın bir günü Ağaç Bayramı olarak kutlanır. Uygun alanlar ağaçlandırılır. Yeni ormanların yetiştirilmesi için çalışmalar yapılır.

Ormanların korunması, çevremizin ağaçlandırılması hem yurdumuzun, hem de dünyamızın önemli bir sorunudur. Bu nedenle 27 Mart. Dünya Orman Günü olarak her yıl kutlanmaktadır.

Bizler eğitim gören insanlar olarak orman ve ağaçlara zarar verebilecek her türlü olumsuz davranıştan uzak duralım. Ormanları ve ağaçları koruyalım elimizden geldiğince ağaç dikmeye ve yeni orman sahaları oluşturmaya gayret edelim.

Ormanların korunması, çevremizin ağaçlandırılması hem yurdumuzun hem de dünyamızın önemli bir sorunudur. Bu nedenle 27 Mart Dünya Orman günü olarak her yıl kutlanmaktadır.

İĞDE AĞACI

Atatürk, ağaçsız yurt topraklarından üzüntü duyardı. Aşağıda onun ağacı nasıl sevdiğini belirten bir yazı okuyacaksınız.

Atatürk tabiatı ve ağacı çok severdi. Ankara'daki Orman Çiftliğini boz topraktan ormanlık haline soktu. Ağaçların dikilişini, tutuşunu, büyüyüşünü adım adım kollardı. Akköprü tarafından Çiftlik'e giden yolun etrafındaki boş topraklar meyvelik olmuştu. Bir gün bu meyvelikten geçerken birdenbire şoförüne:

— Dur dedi.

Arabadan inerek orada bulunanlara:

— Burada bir iğde ağacı vardı, ne oldu? diye sordu. Kimse iğde ağacını bilmiyordu. Atatürk'ün biraz önceki neşesi kalmamıştı. Çünkü Çiftlik'in ilk çorak günlerinin yeşilliği sökülüp atılmıştı. Yol

boyunca hep iğde ağacını aradı.

— İğde, yaşlanmış ve çelimsiz bir ağaçtı. Fakat yaşıyordu. Baharda güzel kokular veriyordu, diye sızlandı.

Atatürk, İstanbul'daki büyük ağaçtan gördükçe:

— Bunlar da güzel ama, ben yapraklarının ve dallarının her yıl ne kadar büyüdüğünü gördüğüm ağaçlarımı seviyorum, derdi.

Vatanı yeşil ve bayındır görmek için çok çalıştı. Yalova'yı, Florya'yı o değerlendirmişti. Bursa'yı bir kaplıca şehri yapmak için uğraşıp durmuştu. Planlı Ankara onun fikri idi.

Çankaya'daki bahçesini yapan memur şu fıkrayı anlatmıştı.

Bahçeyi dolaşıyorduk. Çok ihtiyar ve geniş bir ağaç Atatürk'ün geçeceği yolu kapıyordu. Ağacın bir yanı havuz, bir yanı dik bir yokuştu. Atatürk ağaca yaslanarak güçlükle karşı tarafa geçti. Atıldım,

— Emrederseniz hemen keseyim, efendim, dedim.

Yüzüme baktı:

— Sen hayatında böyle bir ağaç yetiştirdin mi ki keseceksin? dedi.

Falih Rıfkı ATAY

(Babamız Atatürk)

ORMAN

Orman yurdun temelidir,

Nesillerin evvelidir,

Her sanatın ilk elidir,

Ormandaki varlığa bak

Orman memleketin süsü,

Hem ufağı hem irisi,

Her dalında bir kuş sesi,

Ormandaki varlığa bak.

Çiçekler açar renk renk,

Dağları süsler gülerek,

Selleri önler emerek

Ormandaki varlığa bak.

Bizi besler, kaşık olur.

Kapı, süve, eşik olur.

Tabut olur beşik olur,

Ormandaki varlığa bak.

Gemi olur suda yüzer,

Uçak olur, gökte gezer,

Kalem, kâğıt neler yazar,

Ormandaki varlığa bak.

Âşık Veysel ŞATIROĞLU

ORMANI YAKMA

Ormandan bir dal keser,
Yüz bin kibrit yaparsın.
Attığın tek kibritle,
Bir ormanı yakarsın.

Oysa bir orman için,
Sanma bir ömür yeter.
Yaktığın tek kibritle,
Orman bir anda biter.

Eğer yakarsan bir gün,
Yurdun hazinesini,
İnleyen ağaçların,
Hep duyarsın sesini.

Kuşlar yuvasız kalır,
Yurdun havasız kalır.
Çıplaklaşır dağların,
Yurdun ormansız kalır.

N.Köksal İlarslan

ORMAN

Sen İnsansın,O ağaçtır;
Suya,ışığa,sevgiye
Bir insan kadar muhtaçtır.
Ağaçların şehri orman.

Onu ne yak,ne sök,ne kır.
Bir dal kopardığın zaman.
Gizli bir sesle hıçkırır....
Her orman yurdu bir ordu,
Ormanı iyi koru.

Hüseyin Kalaba

YURDUMUN ORMANLARI

Yemyeşil hayat taşır,
Yurdumun ormanları,
Ufuklara ulaşır,
Yurdumun ormanları.

Yaş kesmek zulüm size,
Hak değil ölüm size,
Varmıyor elim size,
Yurdumun ormanları.

Sizi kesen kalır aç,
Ölümde bile muhtaç,
Kefenden önce ağaç,
Yurdumun ormanları.

ORMAN SEVGİSİ

Köylü kardeş ,kutsal ödevimizdir,
Kesmek niyetiyle bakma ormana.
Ormanı korumak görevimizdir,
Baltayı bileyip çıkma ormana.

Orman yurdumuzun serveti varı,
Tertemiz havası yağmuru karı,
Taze ışkınlar yiyen davarı,
Çoban kardeş ,aman sokma ormana.

Orman ile bu tabiat süslenir,
Dallarına kuşlar konar seslenir,
Çiçeğinde arılar beslenir,
Tarla açıp tahıl ekme ormana.

Ağacı kesilen dağlar çöl olur,
Yağar yağmur,dere açar sel olur,
Bir kibritle etraf yanar kül olur,
Üşürsen de ateş yakma ormana.

Dünyaya geldiğin zaman beşiğin
Evin barkın,kapın, eşiğin,
Boğazına yemek veren kaşığın,
Hacı'm,tabutu da ekle ormana

A.H.Karakılıç


...

 

..

....

 

Copyright © 2018 Bizim Okulumuz Rights Reserved.