foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Bizim Okulumuz

Bizim Okulumuz

...

 

.

 

web

site ekle site ekle  

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Kızılay haftası

(29 Ekim–4 Kasım)

Türkiye Kızılay Derneği 11 Haziran 1868 tarihinde "yaralı ve hasta askerlere yardım cemiyeti" adıyla kurulmuştur.14 Nisan 1877 de "Osmanlı Hilal_i Ahmer Cemiyeti ",1923  te "Türkiye Kızılay Cemiyeti" ve 1947 de  "Türkiye Kızılay Derneği" adını almıştır. Kısaca Kızılay diye anılan derneğe adını yüce Önder Atatürk vermiştir.

Genel merkezi Ankara'da bulunan Kızılay, Kızılay-Kızılhaç topluluğunun belirlediği "insaniyetçilik" ayrım gözetmemek,"tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik, evrensellik kavramları temelinde faaliyetlerini yürütmektedir.

Yurdumuzun en eski ve en büyük yardım kurumlarından  biri Kızılay’dır. Sel, deprem, yangın, savaş, salgın, hastalık, su baskını gibi felaketlerle insan her an karşılaşabilir. İşte bu gibi durumlarda insanların yardımına koşan kurum Kızılay’dır. Kızılay milli felaketlerde zarar görenlere yiyecek, giyecek, ilaç, yakacak ve çadır yardımı yapar. Hasta ve yaralıları tedavi ettirir.

Kızılay yoksul halka hizmet amacıyla   gezici hastaneler kurar. Hastaları tedavi ettirmek için hemşire v hasta bakıcı yetiştirir. Kimsesi olmayanlara aş evleri tarafından yemek verir. Dinlenme evleri açar. Yoksul halka kan vermek için kan merkezleri kurar. Kızılay’ın tüm bu yardımları yapabilmesi için paraya ihtiyacı vardır. Kızılay’ın geliri halkın bağışlarından (para, mal, kan) ve gezi, konser, müsamere, pul elde edilen para ile sağlanır.

Kızılay haftası 29 Ekim–4 Kasım tarihleri arasında kutlanır.131.kuruluş yılını kutladığımız  Kızılay'ın gönüllü gayretleri ve insanlık sevgisinin ürünüdür. Bir hafta boyunca bu gönül kuruluşunun faydaları anlatılır, bu gönül kuruluşuna, yardımlar toplanır. Çalışmaları sergilenir.

Sevgili öğrenciler: Bu örgüt bizim için var. Kızılay’a yapılan her yardımın en kötü günümüzde bize döneceğini unutmayalım. Kızılay örgütüne her konuda bizimde katkılarımız olsun. Şunu utmayın! Yapılan her türlü yardımın, bize bir gün geri döneceğine, bize kucak açacağını hatırlayalım.

Vidan AKÇAY
2A Sınıfı Öğretmeni

Kızılay'ın görevleri ve çalışmaları
1.   Doğal afetlerde (Deprem, sel, Yangın, toprak kayması s.) zarar görenlere çadır, battaniye, giysi ve yiyecek yardımları yapar. Bunun için önceden bu maddeleri depo eder.

2.   Yoksul, kimsesiz ve düşkünler için aşevleri açar.
3.   Sağlık merkezleri kurar. Kurduğu kan bankası ile halkın yaptığı kan bağışlarını kabul eder, gereksinme duyanlara bu kanları verir.
4.   Hemşire ve sağlık personeli yetiştirmek için okullar açar.
5.   Savaşta geçici sağlık merkezleri kurar.
6.   Gerekli durumlarda gezici hastaneler kurarak halka sağlık hizmeti götürür.

Kızılay'ın gelir kaynakları

1.   Yardımsever yurttaşların bağışları,
2.   Üyelerin ödentileri,
3.   Kızılay pullarının satışından elde edilen gelirler,
4.   Rozet dağıtımından sağlanan gelirler,
5.   Devletin her yıl yaptığı yardımlar,
6.   Gümrükte alıkonulan eşyaların satışından elde edilen gelirler,
7.   Oyun kâğıtlarının satışından elde edilen gelirler,
8.   Kızılay aracılığı ile dışardan alınan ilaçların, röntgen filmlerinin satışından sağlanan gelirler,
9.   Afyonkarahisar Maden Suyu'nun satışından sağlanan gelirler.

Kızılay haftası - güzel sözler

Acılar paylaşıldıkça azalır.

Küçük yardımlar büyük işler görür.

Kızılay kara gün dostudur.

Ateşi söndüren su, acıyı dindiren Kızılay'dır.

Kızılay'ı unutma, sana da acılı günlerinde yardımcı olur.

Kızılay'a bağışlayacağınız bir damla kan, bir candır.

Kızılay üyelerin yardımı ile yaşar.

Acılı günlerin en yakın dostu Kızılay'dır.

Kızılay'ı sevmek, insanlığı sevmektir.

KIZILAY

Yangın, deprem, sel, savaş.
Nice felaket olur.
Yaralı olsun yurttaş,
Onunla teselli bulur.

Her derde devadır o,
Hastaya şifadır o,
Açlara gıdadır o,
Muhtaçları o korur.

Sarsılsa birer birer,
Faydası neler neler,
Yıkılan viraneler,
Yeni baştan kurulur.

Ona yardım ödevin,
Hem kutsal bir görevin,
Felaket adlı devin,
O zaman kalbi durur.

M.İhsan Bulur

Kara gün dostu kızılay

Yangın olur,

Deprem olur,

Sel olur,

Yakar, yıkar her yeri,

Felaket ne zaman gelir

Kim bilebilir ki?

Bakarsın bir anda,

Dolup taşar ortalık,

Yaralı, hasta, aç insanlar

Ya çocuklar, ya çocuklar

Kim koşar onları yardımına?

Kim koşar Kızılay’dan başka

Kim sarar yaraları?

Kara gün dostu Kızılay'dan

Esirgemeyelim yardımı

İzlem Turpf.t.ilköğretim okulu

“Bir konuşma”

Kızılay haftası

Her yıl 29 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında Kızılay haftasını kutlarız. Kızılay bir yardım kurumudur. Yardım insancıl bir duygudur. İnsanları yücelten bir düşüncedir. Bu düşüncenin yaygınlaşması dünyamızı güzelleştirir. Barış içinde bir arada yaşamamızı sağlar. İnsanlar arasında birlik ve beraberlik duygularını geliştirir.

Felakete uğrayanlara dil, din, ırk gözetmeden yardım edilmesi gerektiği görüşünü ilk olarak İsviçreli bir yazar savundu. Tek tek yapılan yardımın yeterli olmadığı görüşünde birleşen Avrupalı devlet adamları  İsviçre'nin  Cenevre kentinde toplandılar 1869 yılında ilk yardım derneğini kurdular. Bağımsız, yansız, uluslar arası   bir kuruluş olan bu dernek daha sonra Kızılhaç adını aldı.

Ülkemizde 1868 yılında “Hilal_i Ahmer” derneği kuruldu. Cumhuriyet döneminde adı “Türkiye Kızılay Derneği” oldu.

Kızılay, savaş, deprem, sel baskını, yangın, salgın hastalık gibi felaketlere uğrayanlara yardım eder. Depremden, yangından, selden zarar görenlerin yardımına koşar. Felakete uğrayanların barınmaları için çadır, battaniye, yiyecek, giyecek dağıtır. Yaralıların tedavisi için hastaneler kurar, iyileşmeleri için çaba sarf eder. Onlara her tür yardımda bulunur.

Kızılay salgın hastalık durumlarında hastalara yardım eder. Aşevleri açar. Aşevlerinde yoksul, kimsesiz, düşkün, yurttaşlara yiyecek ve giyecek verir.

Yurt içinde yâda yurt dışında deprem, sel baskınını, savaş olur olmaz, Kızılay depolarını açar. Felaket bölgesine çadır, battaniye, giyecek, yiyecek, kan ve ilaç gönderir ve bu yardımların dağıtımını yapar. Kızılay ülke içinde ve dışında yaptığı bu yardımları; Üyelerin ödentileri, yardımseverlerin bağışları ve öğrencilerin satın aldıkları Kızılay pullarından elde ettiği gelirlerle karşılar.

Türkiye Kızılay Derneği’nin beyaz zemin üzerine kırmızı aydan oluşan bir bayrağı vardır. Kızılay bayrağındaki beyaz renk yaralı askerlerin gömleklerini, kırmızı ay ise kan izlerini simgelemektedir.

Yeşim Yağlıcı
6c   1377

Kızılay haftası

Yaralar sarar eli bir anne sevgisiyle
Hepimiz tanırız Kızılay'lı bayrağı ile
Kucağını açmaktadır kırkkat düşmana bile
İnsanlık onurumuz, İnsancı Kızılay'ımız.

Savaşta, barışta, her ulusal felakette
Örgütü, kolları var tüm yurtta, her bir kentte
Hemen koşar yetişir kim varsa başı dertte
Ona muhtaç olanın inancı Kızılay'ımız.

Dil, din, ırk ayrımı gözetmez hizmetinde
Hepsini dağıtmakta ne var ise elinde
Kızılay'a üye ol, bağış yap sen de
En güçlü ulusal dernek olsun Kızılay'ımız.

Kızılay güçlü ise muhtaç olan el açmaz
Vatanı, ulusu seven asla yardımdan kaçmaz
El verelim çocuklar, güçlensin alayımız
Felaketin düşmanı olsun Kızılay'ımız.

Ali Hallaç

KIZILAY

En kara günümüzde,

Bizi Kızılay korur,

Yoksulların, dertlinin,

Derdine derman olur.

Sel, deprem ve yangının

Devasıdır Kızılay

Kimsesiz yetimlerin

Babasıdır Kızılay.

İyi günlerde yardım

Ederiz Kızılay'a

Bütün felaketlerden

Kurtuluruz bedavaya

Biz de öyle olalım

Yardım edelim her ay,

Yapılan yardımlarla

Yaşayacak Kızılay.

Mehmet GÜLSEREN


...

 

..

....

 

Copyright © 2018 Bizim Okulumuz Rights Reserved.