foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Bizim Okulumuz

Bizim Okulumuz

...

 

.

 

web

site ekle site ekle  

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

   Ek-1 öğrenim belgesi

 ek 1-1 öğrenci durum belgesi (Velisi ile Yurt Dışına Gidecek Öğrenciler İçin) Ek:24.12.2008/27090 RG

 Ek-2 nakil belgesi

 Ek-3 ilgili makama (öğrenci belgesi)

 Ek-4 diploma kayıt örneği

 Ek-5 kayıtları yok olanlara verilecek belge

 Ek-6-3-a davranış puanı ölçütleri

 Ek-6-3-b öğrenci davranışlarına ait değerlendirme çizelgesi

 Ek-7 üstün başarı belgesi

 Ek-7-1 başarı belgesi

 Ek-8 onur belgesi

 Ek-9 öğrenci kişisel değerlendirme tutanağı

 Ek-10 öğrenci bilgilendirme formu

 Ek-11 öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu karar örneği

 Ek-12 ilçe öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu karar örneği

 Ek-14 ilköğretim kurumlarında tutulacak defter,çizelge ve dosyalar(değişik:24.12.2008/27090 rg)

 Ek-15 ilköğretim okulu öğrenci gelişim raporu

 Ek-1 (değişik: 31.7.2009/27305 rg) aday kayıt formu

 EK-1a (EK-1/a ve EK-1/b EK-1 olarak değiştirildi. 31.7.2009/27305 RG) başvuru formu

 EK-1b (EK-1/a ve EK-1/b EK-1 olarak değiştirildi. 31.7.2009/27305 RG) başvuru formu

 EK-3 (Değişik: 31.7.2009/27305 RG) acil durumlarda başvuru formu

 Ek-4 okul öncesi eğitim kurumları devam çizelgesi

 Ek-5 inceleme formu

 Ek-6 sözleşme örneği

 EK-7a anaokulu tahmini bütçe tablosu (Değişik: 31.7.2009/27305 RG)

 EK-7b imza sirküleri (Değişik: 31.7.2009/27305 RG)

 EK-8 (Değişik: 31.7.2009/27305 RG) okul öncesi eğitim kurumlarında tutulacak defter, çizelge, dosya ve formlar

 Ek-9 öğretmen çalışma saatleri devam takip defteri

 EK-10  (Ek : 31.7.2009/27305 RG)  gelişim raporu

 EK-11  (Ek : 31.7.2009/27305 RG) katılım belgesi

 EK-1 (Değişik: 31.7.2009/27305 RG) aday kayıt formu

 EK-1a (EK-1/a ve EK-1/b EK-1 olarak değiştirildi. 31.7.2009/27305 RG) başvuru formu

 EK-1b (EK-1/a ve EK-1/b EK-1 olarak değiştirildi. 31.7.2009/27305 RG) başvuru formu

 EK-2 (Yürürlükten kaldırıldı. 31.7.2009/27305 RG) kayıt defteri örneği

 EK-3 (Değişik: 31.7.2009/27305 RG) acil durumlarda başvuru formu

 ek-4 okul öncesi eğitim kurumları devam çizelgesi

 Ek-5 inceleme formu

 ek-6 sözleşme örneği

 ek-7a anaokulu tahmini bütçe tablosu (değişik: 31.7.2009/27305 rg)

 EK-7b imza sirküleri (Değişik: 31.7.2009/27305 RG)

 EK-8 (Değişik: 31.7.2009/27305 rg) okul öncesi eğitim kurumlarında tutulacak defter, çizelge, dosya ve formlar

 Ek-9 öğretmen çalışma saatleri devam takip defteri

 Ek-10  (ek : 31.7.2009/27305 rg)  gelişim raporu

 Ek-11  (ek : 31.7.2009/27305 rg) katılım belgesi

 Ek-1 okul-aile birliği aynî / nakdî bağış alındı belgesi

 Ek-2 okullarda bulunan kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin işletme (kiralama) sözleşmesi

 Ek-1 (değişik: 2.3.2008/26804 rg) öğrenci kulüpleri çizelgesi

 ek-2 (değişik: 2.3.2008/26804 rg) (ek : 17.04.2010/27555 rg) belirli gün ve haftalar çizelgesi

 Ek-3 (değişik: 2.3.2008/26804 rg) sosyal etkinlikler yıllık çalışma planı

 Ek-4 sosyal etkinlikler proje öneri formu

 ek-5 sosyal etkinlikler proje sonuç raporu

 ek-6 sosyal etkinlikler proje uygulama takvimi

   Ek-7(değişik: 2.3.2008/26804 rg) sosyal etkinlikler öğrenci değerlendirme formu

 Ek-8 (değişik: 2.3.2008/26804 rg) sosyal etkinlikler danışman öğretmen değerlendirme formu

 Ek-9 gönüllü veliler hangi işleri yapabilir

 Ek-10 gönüllü veli başvuru formu

 ek-11 veli izin belgesi

 ek-12 ( ek 2.3.2008/26804 rg) okul gezileri çerçeve sözleşmesi

 Ek-13 ( ek2.3.2008/26804 rg) gezi planı

 ek-14 ( ek2.3.2008/26804 rg) başarı sertifikası


...

 

..

....

 

Copyright © 2018 Bizim Okulumuz Rights Reserved.