foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Bizim Okulumuz

Bizim Okulumuz

...

 

.

 

web

site ekle site ekle  

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
TARİH GÜN DERS SAATİ

       TÜRKÇE

          MATEMATİK

SOSYAL BİLGİLER

FEN VE TEKNOLOJİ

 3  6

- Dinlemeye hazırlık yapar.

- Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır.

-. Görgü kurallarına uygun dinler.

- Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.

- Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.

- Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

-3,4,5,6 ve 7 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.

-birey ve toplum hayatında ailenin yeri ve önemini kavrar.

-bireylerin ve toplumların sahip olduğu değer yargılarına saygı gösterir.

-iskeletin temel yapısını tanır.

-kasların lifli yapısı ile kasılıp gevşediğini,kemikleri hareket ettirdiğini açıklar.

5 10

- Kendine güvenerek konuşur.

-Olayları oluş sırasına göre anlatır.

-yazısına uygun başlık belirler

-kelimeleri yerinde anlamına uygun kullanır

-noktayı yerinde kullanır

-3,4,5,6 ve 7 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını; basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.

-ülkemizde yaşamış medeniyetleri tanır.

-tarihi değerleri ve kültürel eserleri korumanın değerini anlar.

-Atatürk’ün hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.

-egzersizin kas ve kemik sağlığı açısından önemini kavrar.

-iskelet ve kas sağlığını olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınır.

-soluk alıp, vermenin vücudumuz için gerekliliğini açıklar.

3 6

-Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

-konuşmasını görsel sunuyla destekler

-yazılarında sebep-sonuç ilişkisi kurar.

-yazılarında noktalama işaretlerini doğru kullanır

-3,4,5,6 basamaklı sayıları çözümler.

-dört değişik rakamı kullanarak farklı doğal sayılar oluşturur.

-Atatürk’ün hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.

-sigara ve alkolün verdiği zararları bilir ve gerekli önlemleri alır.

-kalp tarafından pompalanankanın vücutta dolaştığını açıklar.

5 10

-dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır.

-görgü kurallarına uygun dinler.

-sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder

-kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur.

-en çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar.

-doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

-Mondros ateşkes antlaşmasından Cumhuriyet’in ilanına kadar geçen tarihsel süreçte ülkemizde yaşanan olayları kavrar.

-besinlerin tazeliğinin, temizliğinin ve içerdiği katkı maddelerinin sağlığa etkilerini araştırır ve sunar.

son kullanma tarihinin önemini bilir.

-diş sağlığı için beslenmeye, temizliğe özen gösterir.

5 10

-kendine güvenerek konuşur.

-kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.

-olayları oluş sırasına göre yazar

-dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır.

-okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.

-doğal sayılarda yapılan bir toplama işleminde verilmeyen rakamı bulur.

-en çok beş basamaklı sayılarda çıkarma işlemini yapar.

-Cumhuriyet yönetiminin özelliklerini kavrar.

-devletimizin yönetim yapısı hakkında bilgi verir.

-bulaşıcı hastalıklardan korunma yollarını bilir.

-acil durumlarda ilk yardım bilgilerini -kullanır.

-iskeletin temel kısımlarını tanır.

5 10

-noktalama işaretlerine uyarak okur.

-vurgu ve tonlamalara dikkat ederek okur.

-beden dilini yorumlar.

-akıcı okur

-doğal sayılarda çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. -Atatürk ilke ve inkılaplarını kavrar.

-maddeleri katı-sıvı-gaz hallerine göre sınıflandırır.

-buharlaşmayla suyun döngüsünü açıklar.

5 10

-Kendine güvenerek konuşur.

-kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.

-konuşmaya hazırlık yapar.

-olayları oluş sırasına göre yazar

-dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.

-çarpımı en çok altı basamaklı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar.

-demokrasinin özelliklerini kavrar.

-devletimizin yönetim yapısını ve işleyişini açıklar.

-güneş enerjisinin ısı enerjisine  dönüştüğünü açıklar.

-ısı alma-verme ile genleşme büzülme arasında ilişki kurar.

-ısı ile sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar.

TARİH GÜN DERS SAATİ

       TÜRKÇE

          MATEMATİK

SOSYAL BİLGİLER

FEN TEKNOLOJİ

5 10

-Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz .

-noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.

-vurgu ve tonlamaya dikkat ederek okur.

-karikatürde verilen mesajı algılar.

-masal,hikaye ya da fıkrayı tekniğine uygun anlatır.

-doğal sayılarla çarpma işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar.

-devletimizin yönetim yapısını ve işleyişini açıklar.

-demokratik yaşamda sivil toplum kuruluşlarının önemini açıklar.

-karışıma örnekler verir.

-erime ve çözünme arasındaki farkı açıklar.

-aydınlatma teknolojilerindeki gelişmeyi açıklar.-bulunduğu ortamı göz sağlığına uygun aydınlatır

5 10

-anlamlı ve kurallı cümleler yazar

-yazılarında ana fikre yer verir.

-yazıların da sebep- sonuç ilişkisi kurar.

-görgü kurallarına uygun dinler.

-resimleri ve fotoğrafları yorumlar.

-üç basamaklı sayıları, en çok iki basamaklı sayılara böler.

-Üretim ve tüketimle ilgili kavramları açıklar.

-İhtiyaçlarla kaynaklar arasındaki ilişkiyi açıklar.

-Üretim ve tüketim sürecinde insan faktörünün

önemini açıklar.

-elektriğin günlük yaşamdaki önemini belirtir.

-elektrik enerjisinin tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından öneminin bilincine varır.

5 10

-bilmediği kelimelerin anlamını araştırır.

-ekleri kullanarak yeni anlamlı kelimeler türetir.

-topluluk önünde konuşur.

-hikaye yazar

-dinlediklerinin konusunu belirler.

-dinlediği konulara ilişkin sorular sorar.

-en çok iki adımlı işlemleri yapar.

-doğal sayılarda toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemleri kurar ve çözer.

-bilinçli üretici ve tüketici olmanın önemini kavrar.

-Kaynakların verimli kullanılmasının ülke ve aile

ekonomisi üzerindeki etkisini belirtir.

-elektrik çarpmasına yol açabilecek durumları fark

eder.

-elektrik çarpmasına yol açabilecek durumları fark eder.

4 8

-akıcı okur.

-resimleri ve fotoğrafları yorumlar.

-okuduğunu özetler.

-yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır.

-konuşmasında yaşantısından ve günlük hayattan önekler verir.

-doğal sayılarda çarpma ve bölme işlemi gerektiren problemleri kurar ve çözer.

-mesleki eğitim almanın önemini kavrar.

- dünyanın şeklini açıklar.

-dünyanın hareketleri ve sonuçlarını açıklar.

-Her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder.

-Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar.

- Ses kirliliğinin insan ve çevre sağlığına olan olumsuz etkilerini açıklar.

5 10

-dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve sorulanlara cevap verir.

-noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.

-okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

-okuduklarının ana fikrini belirler.

-duygu,düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

-en çok iki adımlı işlemleri yapar.

-üç basamaklı sayıları, en çok iki basamaklı sayılara böler.

-plato, vadi ova vs. anlamlarını bilir

-yerküre ya da harita üzerinde kara ve denizlerin dağılımını gösterir.

- Plan, kroki, ölçek, harita ve yön kavramlarını açıklar.

- bitki ve hayvanların canlılık özelliklerini belirtir.

- Gözle görülmeyen canlıların olduğunu kavrar.

-Mantarların insan yaşamındaki önemini açıklar

5 10

-yazısına uygun başlık belirler.

-yazılarında açıklayıcı örnekler verir.

-kurallara uygun sessiz okur.

-görsellerden hareketle metinler yazar.

-eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.

-paydası bir basamaklı doğal sayı olan kesirleri, kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir.

-enlemin ve boylamın etkilerini açıklar.

- dünyanın şeklini açıklar.

-dünyanın hareketleri ve sonuçlarını açıklar

- Çevresindeki kirliliği fark eder, çevreyi

korumak ve geliştirmek için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik girişimde bulunur.

-ekosistemi fark eder.

TARİH GÜN DERS SAATİ

       TÜRKÇE

          MATEMATİK

SOSYAL BİLGİLER

FEN VE TEKNOLOJİ

5 10

-anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

-grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler.

-bilgi edinmek için dinler.

-metin içi anlam kurar.

-sorgulayıcı yazılar yazar.

Topluluk önünde konuşur.

-İki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük, küçük veya eşit sembolüyle gösterir.

- İki ondalık kesrin toplamını

ve farkını bulur.

-Ülkemizin Dünya üzerindeki konumunu kavrar.

-Ülkemizin doğal yapısını tanır.

- Atatürk’ün çevre ile ilgili yaptığı çalışmalara örnekler verir.

-insanın çevreye etkisi, ülkemizdeki çevresorunları ve bunlara karşı alınabilecekönlemleri bilir ve uygular.

-atıkların çevreye ve insan sağlığınaverebileceği zararları bilir.

5 10

-yazım kurallarını uygular.

-duygu, düşünce ve hayallerini yazar.

-dinlediklerinde gerçek olanla, hayal olanı ayırt eder.

-kendisini,ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar.

-başlıktan hareketle dinlediği konunun içeriğini tahmin eder.

-Atatürk’ün önderliğinde ölçme

birimlerine getirilen yeniliklerin

gerekliliğini nedenleriyle açıklar.

-Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre, metre,santimetre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir.

-çevrenin insan yaşamı üzerindeki etkilerini açıklar.

-doğal afetlerin insan yaşamına etkisini açıklar.

-güneş, Dünya ve Ay’ı büyüklüklerine göre sıralar.

-güneş’in Dünya’ya göre, Ay’dan daha uzakolduğunu belirtir.

5 10

-eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.

-şiirin ana fikrini belirler.

-okuduklarında sebep-sonuç ilişkisi sorar.

-deneyim ve anılarını anlatır.

-dinleme kurallarına uyar.

-yazım kurallarını uygular.

-ton, kilogram, gram ve miligramın kullanıldığı yerleri belirtir.

-litre ve mililitrenin kullanım

alanlarını belirtir.

-teknolojik ürünlerin günlük hayatta meydana

getirdiği değişimi tartışır.

-teknolojik ürünlerin zaman içindeki gelişimini kavrar.

-gündüz ve gecenin nasıl oluştuğunu açıklar.

-mevsimlerin oluşumunu açıklar.

5 10

-okuma kurallarını uygular.

-dilek, istek ve şikayetlerini yazılı olarak ifade eder.

-metin içi,dışı ve metinler arası anlam kurar.

-yazım kurallarını uygular.

-konuşma ve dinleme kurallarını uygular.

-mektup ve zarf  üstü yazar.

-Yıl, ay, hafta, gün, dakika ve saniye

arasındaki ilişkileri açıklar.

-Ölçü birimleri ile ilgili problemleri

çözer ve kurar.

-teknolojik ürünleri amaçlarına uygun olarak kullanır.

-bilimin ve bilim insanlarının insan ve toplum

yaşamındaki önemini açıklar.

-ay’ın evrelerini, Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketiyle açıklar.

-güneş ve Ay tutulmasının ışıkla ilgili bir olay olduğunu fark eder.

5 10

-okuma kurallarını uygular.

-metin içi anlam kurar.

-okuduklarının ana fikrini belirler.

-karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.

-yazma kurallarını uygular.

-sütun ve çizgi grafiklerini kullanmanın

sağladığı kolaylıkları açıklar

-depremlerin nedenini açıklar.

-trafik işaretlerinin anlamını bilir

-doğal afetlerin insan üzerindeki etkisini en aza indirmek için yapılacakları kavrar.

-Güneş ve Ay tutulması olaylarını karşılaştırır, bu olayların benzerlik ve farklılıklarını listeler.

-depremlerin nedenini açıklar.

-depremlere karşı önlem alırlar.

5 10

-okuma kurallarını uygular.

-dinleme kurallarını uygular.

-yazma kurallarını uygular.

-dersle ilgili kazanımları elde etme düzeyleri belirlenmeye çalışılır.

-dersle ilgili kazanımları elde etme düzeyleri belirlenmeye çalışılır

-dersle ilgili kazanımları elde etme düzeyleri belirlenmeye çalışılır

-dersle ilgili kazanımları elde etme düzeyleri belirlenmeye çalışılır

Türkçe:75          Matematik:45         Sosyal Bilgiler:30          Fen ve Teknoloji:30           Toplam(Ders saati):180

                                                                                                                                                                      

  Kurs Öğretmeni                                                      Müdür              

 

HEM BAYRAMPAŞA 2015 - 2016 ÖĞRETİM YILI

YETİŞKİNLER OKUMA – YAZMA KURSU PLANI

SÜRE

AY

HAFTA

Kazanım Adı

İLKOKUMA YAZMA

ÇALIŞMALARI

ATATÜRKÇÜLÜK,

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE BAĞLANTILAR

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER

ÖLÇME VE

DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

DİNLEME

Dinleme Kurallarını Uygulama

1, 2, 3. (Tüm kazanımlara yer verilecektir.)

Dinlediğini Anlama

1, 2, 3, 4. kazanımlar

Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

1, 2, 3. kazanımlar

KONUŞMA

Konuşma Kurallarını Uygulama

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (Tüm kazanımlara yer verilecektir.)

Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

1, 2, 3. kazanımlar

Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

1, 2, 3. kazanımlar

OKUMA

Okuma Kurallarını Uygulama

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. (Tüm kazanımlara yer verilecektir.)

Okuduğunu Anlama

3, 14. kazanımlar

Söz Varlığını Geliştirme

1, 2, 3. kazanımlar

Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

4, 5, 6. kazanımlar

YAZMA

Yazma Kurallarını Uygulama

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. (Tüm kazanımlara yer verilecektir.)

Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

5, 6, 7. kazanımlar

GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU

Görsel Okuma

1, 6, 9, 10. kazanımlar

Görsel Sunu

1, 2. kazanımlar

Oku­ma ve yaz­ma­ya ha­zır­lık ça­lış­maları

Serbest ve düzenli çizgi çalışmaları

Verilecek sesler: a, l,i

Verilecek heceler

a,i, al,li

Verilecek kelimeler

al, ala,ali

Verilecek cümleler

Ali al.

 Verilecek sesler: e,t

Verilecek heceler: e, el,et, te

Verilecek kelimeler

Ela, al, el, il, ili,at,it ile,ali,Ata, tat, Talat ... vb.

Değerlendirme çalışmaları

Metin çalışmaları

1.3. Yaşam Becerisi: B.6. Kalabalık ortamlarda uyulması gereken kuralları bilir.B.9.İletişimde bulunduğu kişilerin duygu ve düşüncelerine saygı gösterir.

2.1.Yaşam Becerisi: B.20. Ön bilgi ve yaşantısını kullanarak çevresindeki belli başlı sosyal sorunlarla ya da ihtiyaçlarla grup, kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirir.

1.10. Yaşam Becerisi: 10. Türk Bayrağını ve İstiklal Marşını tanır ve saygı gösterir.

3.1. Yaşam Becerisi: A.2. Eleştirilere yönelik uygun tepkiler gösterir. A.26. Aile bireylerinin eleştirilerine karşı uygun tepkide bulunma becerisi kazanır.

 5-6. Yaşam Becerisi: B.19. Efsane, destan, öykü, türkü ve şiirden yararlanarak yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

5.4. Yaşam Becerisi: C.7. Liderlerin toplumların hayatını nasıl değiştirdiğini açıklar.

2.2. Yaşam Becerisi: B.18. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek, bulgularını resimli grafiklere aktarır.

Yön­tem ve Teknikler

Dik­te et­me

Yan­kı­la­yı­cı oku­ma

Pay­la­şa­rak oku­ma

Reh­ber yar­dı­mıy­la oku­ma

Araç ve Ge­reçler

1. Defterler

2. Kay­nak ki­tap­lar

3. Gör­sel­ler

4. Yazı tahtası

• Gözlem formları

• Çalışma yaprakları

• Ürün dosyası vb.

araçlar­la ölçme ve      de­ğer­len­dir­me ya­pı­la­cak­tır.

DİNLEME

1.1 Uygun bir oturuş şekli alması, dinleyeceği ortamı düzenlemesi, gerekli araçları hazırlaması. 1.2. Dinleme sırasında dinleme ortamını bozacak hareketlerden kaçınılması,gerekli olmadıkça konuşulmaması, başkalarının dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınılması.

1.3. Konuşanın sözünü kesmeme, söz isteme, saygılı olma, kendini konuşanın yerine koyma vb.

2.1. Yetişkinin dinlenilecek konu ile ilgili geçmişte edinmiş olduğu tecrübe, bilgi ve becerilerini kullanması. 2.2. Yetişkinlerin anlatılanları daha kolay anlayabilmeleri için resim, şekil, grafik, fotoğraf vb.den yararlanılması. 2.3. Belirtilen sesin, duyduklarında olup olmadığını söylemesi. 2.4. Söyleyiş şeklinin dikkate alınması, yapılan yanlışlıkların fark edilmesi.

3.2. Dinlerken etkileşim kurması, soru sorması, açıklama yapması.

3.3. İstenen bilgiyi seçmesi, ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alarak dinlemesi.

KONUŞMA

1.1. Konuşacağı konuyla ilgili plan yapması, bilgi toplaması, görseller hazırlaması, konuşma denemeleri yapması vb. 1.2. Konuşma nedenini ifade etmesi. 1.7. Konuşmasını beden diliyle desteklemesi. 1.8. Sallanma, başını eğme, gereksiz el-kol hareketleri yapma, dinleyenlerle göz göze gelmekten kaçınma gibi hareketler. 1.10. Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek, söz alarak, karşısındakini incitmeden, bayrağa, vatana, millete saygı göstererek konuşma.

2.3 Konuşmasında resimleri, fotoğrafları, şekilleri, tabloları kullanması.

3.1. Selâmlaşma, tanışma, arkadaşlarıyla ve farklı yaş gruplarıyla konuşma, teşekkür etme, kutlama, özür dileme, telefonda, resmî bir kurumda, hastanede, toplu taşım araçlarında konuşma vb. 3.2. Ailede, okulda ve sınıfta, çalışma gruplarında, ziyaretlerde, ölüm ve düğün törenlerinde, bayramlarda konuşma.

OKUMA

1.1. Kitabını, kullanacağı araç ve gereçleri hazırlaması ve okuma ortamını düzenlemesi. 1.6. Akıcı okuma, gereksiz kelime ve ses tekrarlarının, duraklamaların, yanlış okumaların yapılmadığı, vurgu  ve tonlamalara dikkat ederek, konuşur gibi okuma. 1.7. Fısıldamadan, dudaklarını kıpırdatmadan, başını sağa sola çevirmeden, öne arkaya sallanmadan, gözleriyle takip ederek okuma.

YAZMA

1.1. Yazma öncesinde araç gereç, konu, plan, yöntem vb. belirlemesi.

1.3. Rakamların kurallarına uygun yazılması. 1.4. Noktayı, kısaltmalarda; virgülü, yüklemleri ve tümleçleri ayırmada; ünlem işaretini,seslenme, hitap, uyarı sözlerinden sonra ve anlık duygulara dikkat çekmede; kısa çizgiyi, ilişkili sözcükler arasında; kesme işaretini, kısaltmaların ve sıralama bildiren sayıların, özel adların aldığı ekleri ayırmada; uzun çizgiyi, konuşmaları belirtmede kullanması. 1.5. Noktadan sonra büyük harfle başlama, özel adların ilk harfini büyük yazma verilmelidir.

1.7. Tarih uygun yere, başlık sayfa ortalanarak yazdırılmalıdır. Sayfa kenarlarında ve başlıkla yazı arasında uygun boşluklar bıraktırılmalıdır.       3.6. Belirlenen bir konuda bilgi vermesi, okuyucuyu bilgilendirmesi.

GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU

1.1. Çevresinde gördüğü yönlendirme ve uyarı işaretlerinin ne anlama geldiğini bilmesi.

Yön­tem ve Teknikler

Dik­te et­me

Yan­kı­la­yı­cı oku­ma

Pay­la­şa­rak oku­ma

Reh­ber yar­dı­mıy­la oku­ma

Araç ve Ge­reçler

1. Defterler

2. Kay­nak ki­tap­lar

3. Gör­sel­ler

4. Yazı tahtası

• Gözlem formları

• Çalışma yaprakları

• Ürün dosyası vb.

araçlar­la ölçme ve      de­ğer­len­dir­me ya­pı­la­cak­tır.

 

SÜRE  

AY

HAFTA

Kazanım Adı

İLKOKUMA YAZMA

ÇALIŞMALARI

ATATÜRKÇÜLÜK,

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE BAĞLANTILAR

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER

ÖLÇME VE

DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR  

DİN­LE­ME

Din­le­me Ku­ral­la­rı­nı Uy­gu­la­ma

1, 2, 3. (Tüm ka­za­nım­la­ra yer ve­ri­le­cek­tir.)

Din­le­di­ği­ni An­la­ma

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ka­za­nım­lar

Tür, Yön­tem ve Tek­nik­le­re Uy­gun Din­le­me

1, 2, 3. ka­za­nım­lar

KONUŞ­MA

Ko­nuş­ma Ku­ral­la­rı­nı Uy­gu­la­ma

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. (Tüm ka­za­nım­la­ra yer ve­ri­le­cek­tir.)

Ken­di­ni Söz­lü Ola­rak İfa­de Et­me

1, 3, 5, 6, 8. ka­za­nım­lar

Tür, Yön­tem ve Tek­nik­le­re Uy­gun Ko­nuş­ma

1, 2, 3. ka­za­nım­lar

OKUMA

Okuma Ku­ral­la­rı­nı Uy­gu­la­ma

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. (Tüm ka­za­nım­la­ra yer ve­ri­le­cek­tir.)

Okuduğunu Anlama

1, 2, 3, 14. ka­za­nım­lar

Söz Varlığını Geliştirme

1, 2, 3. ka­za­nım­lar

Tür, Yön­tem ve Tek­nik­le­re Uy­gun Ko­nuş­ma

4, 5, 6. ka­za­nım­lar

YAZMA

Yazma Ku­ral­la­rı­nı Uy­gu­la­ma

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. (Tüm ka­za­nım­la­ra yer ve­ri­le­cek­tir.)

Tür, Yön­tem ve Tek­nik­le­re Uy­gun Ko­nuş­ma

4, 5, 6, 7. ka­za­nım­lar

GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU

Görsel Okuma

1, 2, 4, 7, 10. kazanımlar

Görsel Sunu

1, 2, 3, 4, 5. kazanımlar

Yeni hece ve kelimelerin türetilmesi

“n”  ,m ve g” k sesi

“an,ana,na,ni ,ma me ,ga,ge, gel ,anla,ak,ek, ik,iki,kim,kil,Kemal “em,emi,mi”

nal, anne, tane, gelin, gani,etek  vb.hece ve kelimeleri

Metin çalışmaları

Dinleme metni:

Metin çalışmaları

1.3. Yaşam Becerisi: B.6. Kalabalık ortamlarda uyulması gereken kuralları bilir.B.9.İletişimde bulunduğu kişilerin duygu ve düşüncelerine saygı gösterir.

2.1.Yaşam Becerisi: B.20. Ön bilgi ve yaşantısını kullanarak çevresindeki belli başlı sosyal sorunlarla ya da ihtiyaçlarla grup, kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirir.

1.10. Özel Eğitim: Farklılıklara (fiziksel, zihinsel vb.) karşı hoşgörü gösterir.

1.3. Özel Eğitim: İletişim sırasında göz teması kurar.

1.10. Yaşam Becerisi: 10. Türk Bayrağını ve İstiklal Marşını tanır ve saygı gösterir.

2.1. Kariyer Bilinci Geliştirme: Kendisi hakkında olumlu bir tutum sergiler.

2.8. Yaşam Becerisi: A.30. Aile bireyleriyle iyi ilişkiler geliştirebilmek için yapması gerekenleri sözlü olarak ifade eder.

3.1. Özel Eğitim: Başkalarıyla olumlu ilişkiler kurar. 3.1. Özel Eğitim: Başkalarıyla olumlu ilişkiler kurar.

3.3. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Topluluk önünde kendini ifade eder.

3.1. Yaşam Becerisi: A.2. Eleştirilere yönelik uygun tepkiler gösterir. A.26. Aile bireylerinin eleştirilerine karşı uygun tepkide bulunma becerisi kazanır.

5. 5-6. Yaşam Becerisi: B.19. Efsane, destan, öykü, türkü ve şiirden yararlanarak yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

5.4. Yaşam Becerisi: C.7. Liderlerin toplumların hayatını nasıl değiştirdiğini açıklar.

1.6. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Günlük yaşam becerileri geliştirir.(temizlik,beslenme, adres-telefon bilme, yardım isteme vb.)

1.1. Girişimcilik: İşyerleri ve belli hizmetleri simge-leyen sembollerin anlamınıbilir. 1.4. Yaşam Becerisi: C.27. Reklamlar, istekler, ihtiyaçlar ve imkânlar arasındaki ilişkiyi sorgular.

YÖNTEM VE TEKNİKLER             • Yan­kı­la­yı­cı oku­ma

• Pay­la­şa­rak oku­ma

• Reh­ber yar­dımıy­la okuma

• Dikte etme

• Bakarak yazma

• İşbirlikli yazma

• Oyun

• Drama

• Görsel okuma

• Görsel sunu

Araç ve Ge­reçler

1. Defterler

2. Kay­nak ki­tap­lar

3. Gör­sel­ler

4. Yazı tahtası

• Gözlem formları

• İz­le­me

• Ça­lış­ma yap­rak­la­rı vb. araçlar kul­la­na­rak ölçme ve de­ğer­len­dir­me ya­pı­la­cak­tır.

DİNLEME

1.1 Uygun bir oturuş şekli alması, dinleyeceği ortamı düzenlemesi, gerekli araçları hazırlaması. 1.2. Dinleme sırasında dinleme ortamını bozacak hareket-lerden kaçınılması,gerekli olmadıkça konuşulmaması, başkalarının dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınılması.1.3. Konuşanın sözünü kesmeme, söz isteme, saygılı olma, kendini konuşanın yerine koyma vb. 2.1. Yetişkinin dinlenilecek konu ile ilgili geçmişte edinmiş olduğu tecrübe, bilgi ve becerilerini kullanması. 2.2. Yetişkinlerin anlatılanları daha kolay anlayabilmeleri için resim, şekil, grafik, fotoğraf vb.den yararlanılması. 2.3. Belirtilen sesin, duyduklarında olup olmadı-ğını söylemesi. 2.4. Söyleyiş şeklinin dikkate alınması, yapılan yanlışlıkların fark edilmesi.2.5. Zihinde canlandırılanların sözlü, yazılı veya görsel olarak ifade edilmesi. 2.7. Dinledik-lerinde nelerin anlatıldığının belirtilmesi. 3.2. Dinlerken etkileşim kurması, soru sorması, açıklama yapması. 3.3. İstenen bilgiyi seçmesi, ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alarak dinlemesi.

KONUŞMA

1.1. Konuşacağı konuyla ilgili plan yapması, bilgi toplaması, görseller hazırlama-sı, konuşma denemeleri yapması vb. 1.2. Konuşma nedenini ifade etmesi. 1.7. Ko-nuşmasını beden diliyle desteklemesi. 1.8. Sallanma, başını eğme, gereksiz el-kol hareketleri yapma, dinleyenlerle göz göze gelmekten kaçınma gibi hareketler. 1.10. Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek, söz alarak, karşısındakini incitmeden, bayrağa, vatana, millete saygı göstererek konuşma. 2.3 Konuşmasında resimleri, fo-toğrafları, şekilleri, tabloları kullanması. 2.6. Kişiler, nesneler, olaylar, farklı çev-re ve ortamları vb. karşılaştırması. 3.1. Selâmlaşma, tanışma, arkadaşlarıyla ve farklı yaş gruplarıyla konuşma, teşekkür etme, kutlama, özür dileme, telefonda, resmî bir ku-rumda, hastanede, toplu taşım araçlarında konuşma vb. 3.2. Ailede, okulda ve sınıfta, ça-lışma gruplarında, ziyaretlerde,ölüm ve düğün törenlerinde,bayramlarda konuşma.

OKUMA

1. Kitabını, kullanacağı araç ve gereçleri hazırlaması ve okuma ortamını düzenlemesi. 1.6. Akıcı okuma, gereksiz kelime ve ses tekrarlarının, duraklamaların, yanlış okumaların yapılmadığı, vurgu  ve tonlamalara dikkat ederek, konuşur gibi okuma. 1.7. Fısıldamadan, dudaklarını kıpırdatmadan, başını sağa sola çevirmeden, öne arkaya sallanmadan, gözleriyle takip ederek okuma.

YAZMA

1.1. Yazma öncesinde araç gereç, konu, plan, yöntem vb. belirlemesi.1.3. Rakam-ların kurallarına uygun yazılması. 1.4. Noktayı, kısaltmalarda; virgülü, yüklemleri ve tümleçleri ayırmada; ünlem işaretini,seslenme, hitap, uyarı sözlerinden sonra ve anlık duygulara dikkat çekmede; kısa çizgiyi, ilişkili sözcükler arasında; kesme işaretini, kısaltmaların ve sıralama bildiren sayıların, özel adların aldığı ekleri ayırmada; uzun çizgiyi, konuşmaları belirtmede kullanması. 1.5. Noktadan sonra büyük harfle başlama, özel adların ilk harfini büyük yazma, verilmelidir. 1.7.Tarih uygun yere, başlık sayfa ortalana-rak yazdırılmalıdır. Sayfa kenarlarında ve başlıkla yazı arasında uygun boşluklar bıraktırılmalıdır.3.6.Belirlenen bir konuda bilgi vermesi, okuyucuyu bilgilendirmesi.

GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU

1.1. Çevresinde gördüğü yönlendirme ve uyarı işaretlerinin ne anlama geldiğini

bilmesi.1.2. Hava durumu, nüfus, seçim sonuçları, ürün vb. grafiklerin ve basit tabloların

yorumlanması.1.4. Günlük yaşamda uymaları gereken trafik işaretleri hakkında bilgi verilmesi.

 
 
 

Metin çalışmaları

2.Grup seslerin tekrarı ve        değerlendirmesi

Dinleme metni

Metin oluş­tur­ma, oku­ma, yaz­ma        ça­lış­ma­la­rı

YÖNTEM VE TEKNİKLER             • Yan­kı­la­yı­cı oku­ma

• Pay­la­şa­rak oku­ma

• Reh­ber yar­dımıy­la okuma

• Dikte etme

• Bakarak yazma

• İşbirlikli yazma

• Oyun

• Drama

• Görsel okuma

• Görsel sunu

Araç ve Ge­reçler

1. Defterler

2. Kay­nak ki­tap­lar

3. Gör­sel­ler

4. Yazı tahtası

• Gözlem formları

• İz­le­me

• Ça­lış­ma yap­rak­la­rı vb. araçlar kul­la­na­rak ölçme ve de­ğer­len­dir­me ya­pı­la­cak­tır.

 

 

                                                                                                                                                                              

SÜRE  

AY

HAFTA

Kazanım Adı

İLKOKUMA YAZMA

ÇALIŞMALARI

ATATÜRKÇÜLÜK,

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE BAĞLANTILAR

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER

ÖLÇME VE

DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR  

DİNLEME

Dinleme Kurallarını Uygulama

1, 2, 3. (Tüm kazanımlara yer verilecektir.)

Dinlediğini Anlama

3, 4, 10, 13. kazanımlar

Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

1, 2, 3. kazanımlar

KONUŞMA

Konuşma Kurallarını Uygulama

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (Tüm kazanımlara yer verilecektir.)

Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

8, 9, 10. kazanımlar

Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

3, 4, 5. kazanımlar

OKUMA

Okuma Kurallarını Uygulama

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. (Tüm kazanımlara yer verilecektir.)

Okuduğunu Anlama

3, 6, 10, 14. kazanımlar

Söz Varlığını Geliştirme

1, 2, 3. kazanımlar

Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

4, 5, 6. kazanımlar

YAZMA

Yazma Kurallarını Uygulama

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. (Tüm kazanımlara yer verilecektir.)

Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

4, 5, 6, 7. kazanımlar

GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU

Görsel Okuma

2, 4, 7. kazanımlar

Görsel Sunu

3, 4. kazanımlar

“u” sesi

 “un,unu,nu”hece ve kelimeleri

Yeni hece kelime ve cümlelerin oluşturul-ması

Metin çalışması

“o,d,r,ı,y”  sesi

“on, ol, ot, ok,Okan, oku, olta, ad, ada,od,oda, id,dil,dile,dilek, er,ar, ara, rana, adı, akı, arı, atı, ay, ey, oy uy, aya, eye, oyo, uyu yaren,oyna” kelime ve heceleri

Yeni hece,kelime ,cümle ve metinlerin oluşturulması

1.3. Yaşam Becerisi: B.6. Kalabalık ortamlarda uyulması gereken kuralları bilir.B.9.İletişimde bulunduğu kişilerin duygu ve düşüncelerine saygı gösterir.     1.10. Özel Eğitim: Farklılıklara (fiziksel, zihinsel vb.) karşı hoşgörü gösterir.

1.3. Özel Eğitim: İletişim sırasında göz teması kurar.    1.10. Yaşam Becerisi: 10. Türk Bayrağını ve İstiklal Marşını tanır ve saygı gösterir.

2.9. Özel Eğitim: Kendini ifade edebilme becerisi geliştirir.    2.9. Yaşam Becerisi: A.1. Duygularını fark ederek kendini tanır ve anlatır. A.15. Stresin içsel ve dışsal kaynaklarını betimler.

2.8. Yaşam Becerisi: A.30. Aile bireyleriyle iyi ilişkiler geliştirebilmek için yapması gerekenleri sözlü olarak ifade eder.    2.8. Matematik: Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleriyle açıklar.

3.4. Sağlık Kültürü: Sağlık kurumlarının genel işlevini açıklar.   3.3. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Topluluk önünde kendini ifade eder.

3.4. Yaşam Becerisi: A.10. Kararların nasıl alındığını betimler.    3.4. Yaşam Becerisi: A.13. Kendisi ve çevresini etkileyecek kararların alınma sürecine etkin olarak katılır.

2.10. : Özel Eğitim: Yazılı ve sözlü yönergeleri uygular.    2.6. Yaşam Becerisi: C.12. Milli bayram günlerimizle geçmişte yaşanan tarihi olaylar arasında bağ kurar.

5. 5-6. Yaşam Becerisi: B.19. Efsane, destan, öykü, türkü ve şiirden yararlanarak yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur.    5.4. Yaşam Becerisi: C.7. Liderlerin toplumların hayatını nasıl değiştirdiğini açıklar.

1.6. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Günlük yaşam becerileri geliştirir.(temizlik,beslenme, adres-telefon bilme, yardım isteme vb.)

1.4. Yaşam Becerisi: C.27. Reklamlar, istekler, ihtiyaçlar ve imkânlar arasındaki ilişkiyi sorgular.

Yön­tem­ler

1.Dik­te et­me

2.Yan­kı­la­yı­cı oku­ma

3.Pay­la­şa­rak oku­ma

4.Reh­ber yar­dı­mıy­la oku­ma

5.Drama, oyun, gösteri

Araç ve Ge­reçler

1. Defterler

2. Kay­nak ki­tap­lar

3. Gör­sel­ler

4. Yazı tahtası

• Gözlem formları

• Çalışma yaprakları

.

DİNLEME

1.1 Uygun bir oturuş şekli alması, dinleyeceği ortamı düzenlemesi, gerekli araçları hazırlaması. 1.2. Dinleme sırasında dinleme ortamını bozacak hareketlerden kaçınılması,gerekli olmadıkça konuşulmaması, başkalarının dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınılması.

1.3. Konuşanın sözünü kesmeme, söz isteme, saygılı olma, kendini konuşanın yerine koyma vb.

2.3. Belirtilen sesin, duyduklarında olup olmadığını söylemesi. 2.4. Söyleyiş şeklinin dikkate alınması, yapılan yanlışlıkların fark edilmesi. 3.2. Dinlerken etkileşim kurması, soru sorması, açıklama yapması. 3.3. İstenen bilgiyi seçmesi, ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alarak dinlemesi.

KONUŞMA

1.1. Konuşacağı konuyla ilgili plan yapması, bilgi toplaması, görseller hazırlaması, konuşma denemeleri yapması vb. 1.2. Konuşma nedenini ifade etmesi. 1.7. Konuşmasını beden diliyle desteklemesi. 1.8. Sallanma, başını eğme, gereksiz el-kol hareketleri yapma, dinleyenlerle göz göze gelmekten kaçınma gibi hareketler. 1.10. Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek, söz alarak, karşısındakini incitmeden, bayrağa, vatana, millete saygı göstererek konuşma.

3.4. Dinleyenlerin zihinlerinde canlandırabilecekleri biçimde dinlediklerinin ayrıntılarını, şeklini, özelliklerini anlatma.3.5. İleri sürdüğü düşüncenin kabul edilebilir gerekçelerini, nedenlerini ve kanıtlarını açıklaması.

OKUMA

1. Kitabını, kullanacağı araç ve gereçleri hazırlaması ve okuma ortamını düzenlemesi. 1.6. Akıcı okuma, gereksiz kelime ve ses tekrarlarının, duraklamaların, yanlış okumaların yapılmadığı, vurgu  ve tonlamalara dikkat ederek, konuşur gibi okuma. 1.7. Fısıldamadan, dudaklarını kıpırdatmadan, başını sağa sola çevirmeden, öne arkaya sallanmadan, gözleriyle takip ederek okuma.

YAZMA

1.1. Yazma öncesinde araç gereç, konu, plan, yöntem vb. belirlemesi.

1.3. Rakamların kurallarına uygun yazılması. 1.4. Noktayı, kısaltmalarda; virgülü, yüklemleri ve tümleçleri ayırmada; ünlem işaretini,seslenme, hitap, uyarı sözlerinden sonra ve anlık duygulara dikkat çekmede; kısa çizgiyi, ilişkili sözcükler arasında; kesme işaretini, kısaltmaların ve sıralama bildiren sayıların, özel adların aldığı ekleri ayırmada; uzun çizgiyi, konuşmaları belirtmede kullanması. 1.5. Noktadan sonra büyük harfle başlama, özel adların ilk harfini büyük yazma, soru edatı (mı) ile “de” ve “ki” bağlaçları verilmelidir.

1.7. Tarih uygun yere, başlık sayfa ortalanarak yazdırılmalıdır. Sayfa kenarlarında ve başlıkla yazı arasında uygun boşluklar bıraktırılmalıdır. 3.6. Belirlenen bir konuda bilgi vermesi, okuyucuyu bilgilendirmesi.

GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU

1.2. Hava durumu, nüfus, seçim sonuçları, ürün vb. grafiklerin ve basit tabloların yorum-lanması.1.4. Günlük yaşamda uymaları gereken trafik işaretleri hakkında bilgi verilmesi.

 
 
 
 

3.grup sesleri tekrarı ve değerlendirmesi

“s”sesi  ve”ıs,ısı,sı” as,es sus,sele, ses vb.,,hece ve kelimeleri

Dinleme metni

Metin çalışmaları

Yeni hece ,kelime ,cümle ve metinlerin oluşturulması

Metin çalışmalarının yapılması

Dinleme metni

“ö” sesi

“ön,öne,ne”hece ve kelimeleri

Metin çalışmaları

Yön­tem­ler

1.Dik­te et­me

2.Yan­kı­la­yı­cı oku­ma

3.Pay­la­şa­rak oku­ma

4.Reh­ber yar­dı­mıy­la oku­ma

5.Drama, oyun, gösteri

Araç ve Ge­reçler

1. Defterler

2. Kay­nak ki­tap­lar

3. Gör­sel­ler

4. Yazı tahtası

• Gözlem formları

• Çalışma yaprakları

• Ürün dosyası vb.

araçlar­la ölçme ve      de­ğer­len­dir­me ya­pı­la­cak­tır.

 

 

SÜRE

AY

HAFTA

Kazanım Adı

İLKOKUMA YAZMA

ÇALIŞMALARI

ATATÜRKÇÜLÜK,

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE BAĞLANTILAR

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER

ÖLÇME VE

DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

DİNLEME

Dinleme Kurallarını Uygulama

1, 2, 3. (Tüm kazanımlara yer verilecektir.)

Dinlediğini Anlama

5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16. kazanımlar

Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

1, 2, 3. kazanımlar

KONUŞMA

Konuşma Kurallarını Uygulama

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (Tüm kazanımlara yer verilecektir.)

Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

4, 7, 11, 12. kazanımlar

Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

6, 7, 8. kazanımlar

OKUMA

Okuma Kurallarını Uygulama

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. (Tüm kazanımlara yer verilecektir.)

Okuduğunu Anlama

4, 5, 7, 8, 9, 11. kazanımlar

Söz Varlığını Geliştirme

1, 2, 3. kazanımlar

Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1, 2, 3, 8. kazanımlar

YAZ­MA

Yaz­ma Ku­ral­la­rı­nı Uy­gu­la­ma

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. (Tüm ka­za­nım­la­ra yer ve­ri­le­cek­tir.)

Ken­di­ni Ya­zı­lı ola­rak İfa­de Et­me

1, 2, 3, 4. ka­za­nım­lar

Tür, Yön­tem ve Tek­nik­le­re Uy­gun Yaz­ma

1, 2, 3, 8. kazanım­lar

GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU

Görsel Okuma

5, 6, 7, 8. kazanımlar

Görsel Sunu

1, 2, 3, 4, 5. kazanımlar

“b” ve “ü” sesleri

“eb,ebe,be” hece ve kelimeleri

Metin çalışması

“ün,ünü,nü” kelime ve heceleri

”ü” ve “b” sesleri ile ilgili yeni hece, kelime ,cümlelerin türetilmesi

1.3. Yaşam Becerisi: B.6. Kalabalık ortamlarda uyulması gereken kuralları bilir.B.9.İletişimde bulunduğu kişilerin duygu ve düşüncelerine saygı gösterir.

2.15 Afet Eğitimi: Deprem ve depreme hazır-lıkla ilgili soru sorup cevaplar.

1.10. Özel Eğitim: Farklılık-lara (fiziksel, zihinsel vb.) karşı hoşgörü gösterir.

1.3. Özel Eğitim: İletişim sırasında göz teması kurar.

1.10. Yaşam Becerisi: 10. Türk Bayrağını ve İstiklal Marşını tanır ve saygı gösterir.

2.11. Kariyer Bilinci Geliştirme: 1.Aile üyelerinin okul personelinin ve çeşitli hizmet sektöründeki çalışanların işlerini tanımlar. 2. Aile üyeleri arasındaki bağlılığı, birlikte çalışmayı ve sorumluluğu açıklar./ Güçlü ve zayıf yanlarını tanımlar. 2.4. Afet Eğitimi: Deprem ve depreme hazırlıkla ilgili soru sorup cevaplar.

2.12. Yaşam Becerisi: B.4. Etkileşim içinde bulun-duğu  kişilerin eleştirilerine uygun tepkiler gösterir.

3. 6. Afet Eğitimi: Binanın tahliyesi sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelere ilişkin yapabileceklerini açıklar.3.7. Yaşam Becerisi: A.22. İş başvurusu ve iş görüşmesi yapmanın kurallarını bilir.3.6. Yaşam Becerisi: A.40. Çocuklarının ve akrabalarının nasıl kariyer bilgisi sağlayabileceği  açıklar. B.14.Yerel işverenlerin ürün ve hizmetlerini açıklar. B.15. Çeşitli durumlarda, işveren-çalışan etkileşimlerini açıklar.:.

. 1.6. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Günlük yaşam becerileri geliştirir.(temizlik, beslen-me,adres-telefon bilme, yardım isteme vb.)    1.3. 3.8. Özel Eğitim: İşbirliğine yönelik tutum geliştirir./ İnsan Hakları ve Vatandaşlık: İş birliği yapmayı sever ve iş birliği için olanaklar sağlar.

1.8. Yaşam Becerisi: C.22. Ülke ve dünya gündemini yakından takip eder.

Yön­tem­ler

1.Dik­te et­me

2.Yan­kı­la­yı­cı oku­ma

3.Pay­la­şa­rak oku­ma

4.Reh­ber yar­dı­mıy­la oku­ma

5.Drama, oyun, gösteri

Araç ve Ge­reçler

1. Defterler

2. Kay­nak ki­tap­lar

3. Gör­sel­ler

4. Yazı tahtası

• Gözlem formları

• Çalışma yaprakları

• Ürün dosyası vb.

araçlar­la ölçme ve      de­ğer­len­dir­me ya­pı­la­cak­tır.

DİNLEME

1.1 Uygun bir oturuş şekli alması, dinleyeceği ortamı düzenlemesi, gerekli araç-ları hazırlaması. 1.2. Dinleme sırasında dinleme ortamını bozacak hareketlerden kaçınılması,gerekli olmadıkça konuşulmaması, başkalarının dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınılması.1.3. Konuşanın sözünü kesmeme, söz isteme, saygılı olma, kendini konuşanın yerine koyma vb.2.5. Zihinde canlandırılanların sözlü, yazılı veya görsel olarak ifade edilmesi. 2.8. Dinlediklerinde olayların sebebini ve sonucunu fark etmesi.2.9. Bilmediği kelimenin anlamını, cümlenin anlamından, sunulan görsellerden, dinlediği konudan yararlanarak tahmin etmesi. 2.12. Dinle-diklerini yorumlayarak sonuç-larını ortaya koyması.Dinlediklerinde geçen nesne, kişi, olay, yer vb.arasında çoklu karşılaştırmalar yaptırılabilir. 2.16. Dinlediklerinde ne, nerede, ne zaman, nasıl,niçin ve kim sorularının cevabını kısaca ifade etmesi. 3.2. Dinlerken etkileşim kurması, soru sorması, açıklama yapması. 3.3. İstenen bilgiyi seçmesi, ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alarak dinlemesi.

KONUŞMA

1.1. Konuşacağı konuyla ilgili plan yapması, bilgi toplaması, görseller hazırlama-sı, konuşma denemeleri yapması vb. 1.2. Konuşma nedenini ifade etmesi. 1.7. Ko-nuşmasını beden diliyle desteklemesi. 1.8. Sallanma, başını eğme, gereksiz el-kol hareketleri yapma, dinleyenlerle göz göze gelmekten kaçınma gibi hareketler. 1.10. Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek, söz alarak, karşısındakini incitmeden, bayrağa, vatana, millete saygı göstererek konuşma.2.7.Sebep-sonuç ilişkileri kurar-ken “çünkü,bunun nedeni,bu nedenle,bunun sonucunda, bu yüzden vb.”sözleri kullanması. 3.6.Sahip olduğu bilgiyi dinleyenlere aktarması.3.7.Danışma, bilgi al-ma, öğrenme amacıyla yetkililerle, uzmanlarla, arkadaşıyla vb. görüşmeler yapması.

OKUMA

1. Kitabını, kullanacağı araç ve gereçleri hazırlaması ve okuma ortamını düzenlemesi. 1.6. Akıcı okuma, gereksiz kelime ve ses tekrarlarının, duraklamaların, yanlış okumaların yapılmadığı, vurgu  ve tonlamalara dikkat ederek, konuşur gibi okuma. 1.7. Fısıldamadan, dudaklarını kıpırdatmadan, başını sağa sola çevirmeden, öne arkaya sallanmadan, gözleriyle takip ederek okuma. 4.3. “–cı, -lık, -lı, -sız ” vb. ekleri kullanarak kelimeler türetilmesi. 5.1. Seçtikleri metinleri okumaları. 5.2. Öğretmenin ya da okumayı bilen birinin yardımıyla okuması. 5.3. Tiyatro, şiir, masal vb. metinlerin paylaşılarak okunması.

YAZMA

1.1. Yazma öncesinde araç gereç, konu, plan, yöntem vb. belirlemesi. 1.3.Rakamların kurallarına uygun yazılması. 1.4. Noktayı, kısaltmalarda; virgülü, yüklemleri ve tümleçleri ayırmada; ünlem işaretini,seslenme, hitap, uyarı sözlerinden sonra ve anlık duygulara dikkat çekmede; kısa çizgiyi, ilişkili sözcükler arasında; kesme işaretini, kısaltmaların ve sıralama bildiren sayıların, özel adların aldığı ekleri ayırmada; uzun çizgiyi, konuşmaları belirtmede kullanması. 1.5. Noktadan sonra büyük harfle başlama, özel adların ilk harfini büyük yazma, soru edatı (mı) ile “de” ve “ki” bağlaçları verilmelidir.1.7.Tarih uygun yere, başlık sayfa ortalanarak yazdırılmalıdır. Sayfa kenarlarında ve baş-lıkla yazı arasında uygun boşluklar bıraktırılmalıdır.

GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU

1.5. “Hangi reklam sizi en çok etkiliyor?”, “Bu reklamdan, neden etkilediğinizi

düşünüyorsunuz?” vb. sorularla reklamların sorgulanması. 2.2. Yaşam Becerisi: B.18. Çev-resinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek, bulgularını resimli grafiklere aktarır.

“ş” sesi

“aş,aşı,şı,hece ve kelimeleri

Metin çalışmaları

Yeni hece,kelime ,cümle ve metinlerin oluşturulması

4.grup seslerle ilgili metin çalışmaları

“ç” sesi

“iç,içi,çi” hece ve kelimeleri

“ç” sesi ile ilgili yeni hece,kelime,cümle ve metinlerin oluşturul-ması

Metin çalışması

Dinleme metni

“z” ve “c” sesleri

“ez,az,iz,üz, aza,ezme,izin hece ve kelimeleri

“ec,ece,ce, hece ve kelimeleri

Metin çalışması

Yeni hece ,kelime ,cümle ve metinlerin oluşturulması

“p” ve “h” sesleri

“ip,ipi,pi”,hece ve kelimeleri

“ah,aha,ha”  hece ve kelimeleri

Metin çalışmaları

Dinleme metni

Yön­tem­ler

1.Dik­te et­me

2.Yan­kı­la­yı­cı oku­ma

3.Pay­la­şa­rak oku­ma

4.Reh­ber yar­dı­mıy­la oku­ma

5.Drama, oyun, gösteri

Araç ve Ge­reçler

1. Defterler

2. Kay­nak ki­tap­lar

3. Gör­sel­ler

4. Yazı tahtası

• Gözlem formları

• Çalışma yaprakları

• Ürün dosyası vb.

araçlar­la ölçme ve      de­ğer­len­dir­me ya­pı­la­cak­tır.

Yön­tem­ler

1.Dik­te et­me

2.Yan­kı­la­yı­cı oku­ma

3.Pay­la­şa­rak oku­ma

4.Reh­ber yar­dı­mıy­la oku­ma

5.Drama, oyun, gösteri

Araç ve Ge­reçler

1. Defterler

2. Kay­nak ki­tap­lar

3. Gör­sel­ler

4. Yazı tahtası

• Gözlem formları

• Çalışma yaprakları

• Ürün dosyası vb.

araçlar­la ölçme ve      de­ğer­len­dir­me ya­pı­la­cak­tır.

 

SÜRE

AY

HAFTA

Kazanım Adı

İLKOKUMA YAZMA

ÇALIŞMALARI

ATATÜRKÇÜLÜK,

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE BAĞLANTILAR

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER

ÖLÇME VE

DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

DİNLEME

Dinleme Kurallarını Uygulama

1, 2, 3. (Tüm kazanımlara yer verilecektir.)

Dinlediğini Anlama

1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12.  kazanımlar

Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

1, 2, 3. kazanımlar

KONUŞMA

Konuşma Kurallarını Uygulama

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (Tüm kazanımlara yer verilecektir.)

Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

1, 2, 3, 4, 5. kazanımlar

Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

1, 2, 3. kazanımlar

OKUMA

Okuma Kurallarını Uygulama

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. (Tüm kazanımlara yer verilecektir.)

Okuduğunu Anlama

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11. kazanımlar

Söz Varlığını Geliştirme

1, 2, 3. kazanımlar

Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

1, 4, 5, 6. kazanımlar

YAZ­MA

Yaz­ma Ku­ral­la­rı­nı Uy­gu­la­ma

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. (Tüm ka­za­nım­la­ra yer ve­ri­le­cek­tir.)

Ken­di­ni Ya­zı­lı ola­rak İfa­de Et­me

1, 2, 3, 5. ka­za­nım­lar

Tür, Yön­tem ve Tek­nik­le­re Uy­gun Yaz­ma

3, 4, 5, 6. kazanım­lar

GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU

Görsel Okuma

1, 2, 3, 4. kazanımlar

Görsel Sunu

4, 5. kazanımlar

Yeni hece ,kelime, cümle ve metinlerin oluşturulması

Metin çalışması

Dinleme metni

Metin çalışmaları

5.Grup seslerin değerlendirmesi

“ğ” ve “v” sesi

“ev,eve,ve”hece ve kelimeleri

“ağ,ağa,ğa,hece ve kelimeleri

Metin çalışmaları

 Yeni hece,kelime, cümle ve metinlerin oluşturulması

1.3. Yaşam Becerisi: B.6. Kalabalık ortamlarda uyul-ması gereken kuralları bilir.B.9.İletişimde bulunduğu kişilerin duygu ve düşüncelerine saygı gösterir.   2.1.Yaşam Becerisi: B.20. Ön bilgi ve yaşantısını kul-lanarak çevresindeki belli başlı sosyal sorunlarla ya da ihtiyaçlarla grup, kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirir.

1.10. Özel Eğitim: Farklılıklara (fiziksel, zihinsel vb.) karşı hoşgörü gösterir. 1.3. Özel Eğitim: İletişim sırasında göz teması kurar. 1.10. Yaşam Becerisi: 10. Türk Bayrağını ve İstiklal Marşını tanır ve saygı gös-terir. 2.1. Kariyer Bilinci Geliştirme: Kendisi hakkında olumlu bir tutum sergiler. 2.4. Afet Eğitimi: Deprem ve depreme hazırlıkla ilgili soru sorup cevaplar.3.1. Özel Eğitim: Başkalarıyla olumlu ilişkiler kurar. 3.1. Özel Eğitim: Başkalarıyla olumlu ilişkiler kurar.3.3. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Topluluk önünde kendini ifade eder. 3.1. Yaşam Becerisi: A.2. Eleştirilere yönelik uygun tepkiler gösterir. A.26. Aile bireylerinin eleştirilerine karşı uygun tepkide bulunma becerisi kazanır. 5-6. Yaşam Becerisi: B.19. Efsane, destan, öykü, türkü ve şiirden yararlanarak yaşadığı yerin coğrafi özel-likleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 5.4. Yaşam Be-cerisi: C.7. Liderlerin toplumların hayatını nasıl de-ğiştirdiğini açıklar. 1.6.Rehberlik ve Psikolojik Da-nışma: Günlük yaşam becerileri geliştirir.(temizlik, beslenme, adres-telefon bilme, yardım isteme vb.) 1.1. Girişimcilik: İş-yerleri ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir. 1.3. Yaşam Becerisi: A.45. Trafik işaret ve levhalarını anlamını bilir. B.32.Trafik kurallarını bilir ve uyar. 1.4.Yaşam Becerisi: C.27. Reklamlar, istekler, ihtiyaçlar ve imkânlar arasındaki ilişkiyi sorgular.

Yön­tem­ler

Sesli okuma

Yan­kı­la­yı­cı okuma

Pay­la­şa­rak oku­ma

Reh­ber yar­dı­mıy­la oku­ma

Drama

İşbirlikli yazma

Serbest yazma

Güdümlü yazma

Hikaye yazma

Araç ve Ge­reçler

1. Defterler

2. Kay­nak ki­tap­lar

3. Gör­sel­ler

4. Yazı tahtası

5.Afiş,grafik, broşür

• Gözlem formları

• Çalışma yaprakları

• Ürün dosyası vb.

araçlar­la ölçme ve      de­ğer­len­dir­me ya­pı­la­cak­tır.

DİNLEME

1.1 Uygun bir oturuş şekli alması, dinleyeceği ortamı düzenlemesi, gerekli araçları ha-zırlaması. 1.2. Dinleme sırasında dinleme ortamını bozacak hareketlerden kaçınılma-sı,gerekli olmadıkça konuşulmaması, başkalarının dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınılması. 1.3. Konuşanın sözünü kesmeme, söz isteme, saygılı olma, kendini konuşanın yeri-ne koyma vb.2.1. Yetişkinin dinlenilecek konu ile ilgili geçmişte edinmiş olduğu tecrü-be, bilgi ve becerilerini kullanması. 2.2. Yetişkinlerin anlatılanları daha kolay anlayabil-meleri için resim, şekil, grafik, fotoğraf vb.den yararlanılması. 2.3. Belirtilen sesin, duy-duklarında olup olmadığını söylemesi. 2.4. Söyleyiş şeklinin dikkate alınması, yapılan yanlışlıkların fark edilmesi. 2.5. Zihinde canlandırılanların sözlü, yazılı veya görsel ola-rak ifade edilmesi. 2.7. Dinlediklerinde nelerin anlatıldığının belirtilmesi.2.12.Dinledik-lerini yorumlayarak sonuçlarını ortaya koyması.Dinlediklerinde geçen nesne, kişi, olay, yer vb.arasında çoklu karşılaştırmalar yaptırılabilir. 3.2. Dinlerken etkileşim kurması, soru sorması, açıklama yapması. 3.3. İstenen bilgiyi seçmesi, ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alarak dinlemesi.

KONUŞMA

1.1. Konuşacağı konuyla ilgili plan yapması, bilgi toplaması, görseller hazırlaması, ko-nuşma denemeleri yapması vb. 1.2. Konuşma nedenini ifade etmesi. 1.7. Konuşmasını be-den diliyle desteklemesi. 1.8. Sallanma, başını eğme, gereksiz el-kol hareketleri yapma, dinleyenlerle göz göze gelmekten kaçınma gibi hareketler. 1.10. Konuşmacının sözünü bi-tirmesini bekleyerek, söz alarak, karşısındakini incitmeden, bayrağa, vatana, millete saygı göstererek konuşma.2.3 Konuşmasında resimleri, fotoğrafları, şekilleri, tabloları kullan-ması.3.1. Selâmlaşma, tanışma, arkadaşlarıyla ve farklı yaş gruplarıyla konuşma, teşekkür etme, kutlama, özür dileme, telefonda, resmî bir kurumda, hastanede, toplu taşım araçlarında konuşma vb. 3.2. Ailede, okulda ve sınıfta, çalışma gruplarında, ziyaretlerde, ölüm ve düğün törenlerinde, bayramlarda konuşma.

OKUMA

1. Kitabını, kullanacağı araç ve gereçleri hazırlaması ve okuma ortamını düzenlemesi. 1.6. Akıcı okuma, gereksiz kelime ve ses tekrarlarının, durakla-maların, yanlış okumaların yapılmadığı, vurgu  ve tonlamalara dikkat ederek, konuşur gibi okuma. 1.7. Fısıldamadan, dudak-larını kıpırdatmadan, başını sağa sola çevirmeden, öne arkaya sallanmadan, gözleriyle takip ederek okuma. 2.1.Yetişkinin, metnin konusu ile ilgili sahip olduğu ön bilgileri kullanması. 5.1. Seçtikleri metinleri okumaları.

YAZMA

1.1. Yazma öncesinde araç gereç, konu, plan, yöntem vb. belirlemesi.1.3. Rakamların kurallarına uygun yazılması. 1.4. Noktayı, kısaltmalarda; virgülü, yüklemleri ve tüm-leçleri ayırmada; ünlem işaretini,seslenme, hitap, uyarı sözle-rinden sonra ve anlık duy-gulara dikkat çekmede; kısa çizgiyi, ilişkili sözcükler arasında; kesme işaretini, kısalt-maların ve sıralama bildiren sayıların, özel adların aldığı ekleri ayırmada; uzun çizgiyi, konuşmaları belirtmede kullanması. 1.5. Noktadan sonra büyük harfle başlama, özel adların ilk harfini büyük yazma, soru edatı (mı) ile “de” ve “ki” bağlaçları verilmelidir. 1.7. Tarih uygun yere, başlık sayfa ortalanarak yazdırılmalıdır. Sayfa kenarlarında ve başlıkla yazı arasında uygun boşluklar bıraktırılmalıdır. 3.6. Belirlenen bir konuda bilgi vermesi, okuyucuyu bilgilendirmesi.

GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU

1.1. Çevresinde gördüğü yönlendirme ve uyarı işaretlerinin ne anlama geldiğini

bilmesi.1.2. Hava durumu, nüfus, seçim sonuçları, ürün vb. grafiklerin ve basit tabloların

yorumlanması.1.4. Günlük yaşamda uymaları gereken trafik işaretleri hakkında bilgi verilmesi.

Yeni hece ve kelimelerin oluşturulması

Metin çalışması

Dinleme Metni

“f” ve“j” sesi

“af,afa,fa” hece ve kelimeleri

“oj,oje,je” hece ve kelimeleri

Metin çalışması

Tekrar çalışmaları

6.grup seslerin değerlendirmesi

Yön­tem­ler

Sesli okuma

Yan­kı­la­yı­cı okuma

Pay­la­şa­rak oku­ma

Reh­ber yar­dı­mıy­la oku­ma

Drama

İşbirlikli yazma

Serbest yazma

Güdümlü yazma

Hikaye yazma

Araç ve Ge­reçler

1. Defterler

2. Kay­nak ki­tap­lar

3. Gör­sel­ler

4. Yazı tahtası

5.Afiş,grafik, broşür

• Gözlem formları

• Çalışma yaprakları

• Ürün dosyası vb.

araçlar­la ölçme ve      de­ğer­len­dir­me ya­pı­la­cak­tır.

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                             Sınıf  Öğretmeni                                                       Halk Eğitimi Merkezi Müdürü

 

                         


...

 

..

....

 

Copyright © 2018 Bizim Okulumuz Rights Reserved.