foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Bizim Okulumuz

Bizim Okulumuz

...

 

.

 

web

site ekle site ekle  

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Dünya kitap günü ve kütüphaneler haftası

(23 Nisan gününü içine alan hafta)

Kütüphaneler haftası

Kitabın yararlarının anlaşılması ve sayılarının çoğalması sonucun kitaplıklar oluştu. Kitaplıların gelişmesi ile birlikte kütüphaneler meydana geldi. Herkesin yararlanması okuması, başvurması için kurulan, içinde kitaplar bulunan binaya kütüphane denir.

Milli eğitim bakanlığı, mart ayının son pazartesi günü başlayan haftanın kütüphane haftası olarak değerlendirilmesini kararlaştırmıştır. Hafta süresince kütüphanenin önemi anlatılır. Kütüphaneciliğin sorunları kamuoyuna duyurulur. Halk kütüphanelerin gelişmesi için bilinçlendirilir. Okullarımızda kütüphanelerin yararlarından bahsedilir. Kütüphanelerde uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verilir.

Kütüphaneler eski çağlardan beri insanlığın hizmetindedir. Eldeki bilgilere göre ilk kütüphane, Asurlular zamanında kurulmuştur. Osmanlı imparatorluğu döneminde de kitaba ve kütüphaneye önem verilirdi. O dönemden zamanımıza kadar gelen büyük kütüphaneler vardır.

Yurdumuzun belli başlı büyük kütüphaneleri şunlardır. İstanbul da Süleyman iye ve Beyazıt Devlet Kütüphaneleri. Ankara da Milli Kütüphane, Millet Meclisi Kütüphanesi, Orta Doğu Üniversitesi Kütüphaneleridir. Bunlardan Milli Kütüphane, 15 Nisan 1946 tarihinde kuruldu. Açılışında içersinde iki kitap bulunuyorken günümüzde bu sayı 620.000 e ulaşmıştır. Ülkemizde kütüphanelerde yaklaşık 6.000.000 kitap olduğu tahmin edilmektedir.

Kütüphanelerde kitapların korunması, kitapların sınıflandırılması ve okuyucuya kitap verilmesi için uzman memurlar bulunur. Bu memurlara kütüphaneci denir. Kütüphanecilik özel bir eğitimi ve öğretimi gerektiren bir meslektir. Bu amaçla üniversitelerimizde kütüphanecilik bölümleri açılmıştır. Bu bölümlerde öğrenimlerini tamamlayanlar kütüphanelerde görev yaparlar.

Çağımız bilgiye ulaşım çağıdır bilginin yolu da kütüphanelerden geçer . Okuduğumuz kitap sayısı bizi medeni ve uygar dünyaya bir adım daha yaklaştırırken cehaletten ve yokluktan o kadar da uzaklaştırır. Bu düşünce ile gerek gazete gerek kitap gerekse dergi ne olursa olsun mutlaka elimize geçen kaynakları okuyup değerlendirmeli ve topluma ülkemize ve insanlığa yaralı olacak bilgi ve becerilere sahip olmalıyız.

Bulunduğumuz yerde mümkün olduğunca hem kütüphanelerden yararlanma yoluna gidelim hem kütüphaneleri tanıtalım hem de kütüphanelerin zenginleşmesi için gerekli bağış ve yardımı yapalım. Kütüphanelerimizi zenginleştirerek daha fazla kaynağa ve ilgiye ulaşmaya çalışalım.

KÜTÜPHANEDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

-Kütüphaneye ayakkabılar paspasa silinerek girilmelidir.
—Palto, pardösü, manto v. b. vestiyere bırakılmalıdır.
—Kimlik, ilgili memura istemeden teslim edilmelidir.
—Kütüphaneden alınacak kitabın nasıl aranacağı bilinmiyorsa ilgili memurlardan sorulmalıdır. Açıklamaları, dikkatle dinlemelidir.
—İstenen kitap için fiş doldurulmalıdır.
—Yerimize oturup kitabın gelmesi beklenmelidir.
—Okuma salonunda kimse rahatsız edilmemelidir.
—Kitap sayfaları sessiz çevrilmelidir.
—Kütüphane salonunda sessiz yürünmelidir.
—Kitapların kapağı, sayfaları çizilmemeli, yırtılmamalıdır.
—Kütüphanenin okuma salonunda hiçbir şekilde sigara içilmemeli­dir, sakız çiğnenmemelidir.

KÜTÜPHANELER HAFTASI

Kitaplar, insan düşünce ve sanatının, bilgi ve deneyimlerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan en önemli kaynaklardır. Kitaplıklar ise, kitapları toplayıp saklayan, arandığında kolayca bulunabilmesini sağlayıp hizmet verilmesine imkân sunan kuruluşlardır.

Herkesin her kitabı alması mümkün değildir. Hele hele pahalı ve eski kitaplara ulaşmak daha da güçtür. Bunu mümkün kılmak için kütüphaneler kurulmuştur.

Kitaptan yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri aradıkları kitapları kütüphanelerde kolayca temin edebilirler. Kütüphaneler verdikleri hizmet karşılığında hiçbir ücret almazlar. Bu bakımdan vatandaşlar için büyük bir kolaylıktır. Kütüphaneler aynı zamanda oturulup kitap okunacak çalışılacak sakin yerlerdir.

İnsanımızın her zaman yararlanacağı halk okullarıdır. Kitapsız yaşamak kör, sağır ve dilsiz yaşamakla eş değerdir. Toplumların bilimde, teknikte, fende, sosyal hayatta ilerlememizi sağlayan en büyük etkenlerdir. Bu yüzden toplumların gelişmişlik düzeyi okumaları ile eşdeğerdir denilebilir. Kitabın değerini bilmek ve faydalanma yoluna gitmek asli görevimiz olmalı.

Mart ayının son pazartesi ile başlayan hafta kütüphaneler haftası olarak kabul edilmiştir. Hafta boyunca okullarda basın yayın organlarında kitap ve kütüphanelerin yararları anlatılmaya çalışılır. Yeni kitaplar ve teknikler halka anlatılır.

OKUMAK İÇİN

Okumak, hayatı anlamak,

Her şeyi bilmek, zevk almak,

Bu tatla heyecanlanmak,

Titretir küçük kalbimizi.

Çok şeyler borçluyuz,

Bu coşkuyu tatmak için

Sanki yarıştayız.

Azimliyiz, hırslıyız.

Ana, baba, öğretmen,

Hepimiz el ele, kalp kalbe,

Başarımız için topluca

Uğraş veriyoruz, hayat boyunca.

Ülkü ALGIN

OKUYALIM KARDEŞİM

Okumak geleceğin

Yolunu aydınlatır.

Okumak insanlara

Tüm dünyayı tanıtır.

Bizlere okumaktan

Daha yararlı ne var?

Bilgili olmak için

Okuyalım çocuklar,

Vefa ÇAĞAN

KİTAP SEVGİSİ

Cildi güzel şu kitap,
Bana neler anlatır.
Severim tarih, hesap
Bilgi taşır her satır

Çeşit çeşit isimli,
Kimi geniş kimi dar.
Haritalı resimli,
Türlü türlü sesi var.

Kitabımı okurum,
Kirletmem bir yerini,
Hem oynar hem okurum;
Bilirim değerini.

H:Turhan DAĞLIOĞLU

KİTAP SEVGİSİ

Benim ufak bir odam var,
Dinleniyor orda başım.
içinde ki şu kitaplar,
En sevgili arkadaşım.

Beni, bana veren odur,
Gerçek yolum ondan başlar;
Bin bir çiçek veren odur,
Onunla dost, büyük başlar.

Kitap ruhun kaynağıdır,
Bu kaynaktan iç arkadaş;
Kitap ilmin uğrağıdır,
Ektiğini biç arkadaş

Uzun sözün kısası bu,
Öğütlerim değil kuru,
Boş değirmen kitapsız ev,
Kitabı sev, kitabı sev!...

R.Necdet EVRİMER

KİTAPLARIM

Uygarlığın yoludur,
Bilgilerle doludur,
Sayfaları hep aktır,
Kitap bize bayraktır.

Okulumun süsüdür,
Bilgimin türküsüdür,
Yücelmenin yolunda,
İnsanın ülküsüdür.

Taşırım ben başımda,
Toprağımda taşımda,
Bir arkadaş o bana,
Okurum her yaşımda.

Kıymetini bilene,
Hazinedir evrene,
Mutluluk kucak açar,
Ona gönül verene.

Melih ÖZER

ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI

Çocuk kitap haftası,

Sefa geldi, hoş geldi!

Alnındadır yaftası,

Sanmayız boş geldi.

Çeşit Çeşit kitaplar,

Türlü türlü dergiler...

Radyolarda kitaplar,

Okullarda sergiler!..

Yurt ileri gidecek,

Bu ne güzel kitaplar!

Bizi adam edecek...

Kitap, kitap, kitaplar!

Unutmayın şu sözü:

Yağmursuz nisan olmaz...

Her şeyin odur özü,

Kitapsız insan olmaz.

Hikâye, roman, masal,

Hepsi burda, sergide.

Ümitler açmış dal dal;

Gönüller tek sevgide!..

Ne Hint'teyiz, ne Çin'de,

Türk marşını çalalım!

Bu haftanın içinde,

Bol bol kitap alalım!

Cemal Oğuz ÖCAL


...

 

..

....

 

Copyright © 2018 Bizim Okulumuz Rights Reserved.