foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Bizim Okulumuz

Bizim Okulumuz

...

 

.

 

web

site ekle site ekle  

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Birleşmiş milletler günü

(24 Ekim)

Birleşmiş Milletler Örgütü 24 Ekim 1945 tarihinde kurulmuştur. Örgüte üye tüm ülkelerde 24 Ekim, Birleşmiş Milletler Günü olarak kutlanır. Dünyada barışı korumak için kurulmuş en büyük örgüttür. Bugün Birleşmiş Milletlerin 200 üzerinde üyesi vardır. Bu sayı ülke sayısı arttıkça dahada artmaktadır.

24 Ekim günü kuruluşa üye ülkelerin basın yayın organları Birleşmiş Milletlerle ilgili yayınlar yapar. Okullarda Birleşmiş Milletlerin kuruluş amacı, organları tanıtılır, çalışmaları, çabaları anlatılır.

Çelişkilerin baş gösterdiği bir dünyada BM, hükümetlere anında görüşme ve tartışma imkânı sağladığı gibi, uzun vadeli sorunları aşmada onlar için bir platform da oluşturuyor. Görüşmeler çıkmaza girdiğinde ise, Genel Sekreter tarafsız üçüncü kişi olarak kolaylaştırıcılık yapıyor. BM Genel Sekreterinin tarafsızlığı, örgütün en önemli özelliklerinden birini oluşturur. Devletlerarası bir çelişki doğduğunda, devletler, BM aracılığıyla ateşkes öngörerek veya çatışan güçler arasında tampon görevi yaparak barışı kollamakla yükümlüdürler.

Fakirlik, işsizlik, çevresel tahribat, uluslar arası suç, AIDS, uyuşturucu ticareti, uluslar arası göç gibi dünyayı ilgilendiren birçok küresel problemin çözülmesi ancak uluslararası işbirliği ile mümkündür. Birleşmiş Milletler bu işbirliğini sağlamada ve sürdürmede en iyi mekanizma olmaktadır.

BM ve (Dünya Bankası da dahil olmak üzere) birimleri, gelişmekte olan ülkelere yılda 25 milyar dolardan fazla yardımda bulunmakta veya borç vermektedir. Mültecileri korumakta, yiyecek yardımı yapmakta ve doğal afetler karşısında çabuk hareket etmektedir.   Finanssal piyasalarda istikrar sağlamada ve gelişmekte olan ekonomileri inşa etmede, BM ülkelere yardımcı olmaktadır.

Tarih boyuca süregelen savaşlar ve özellikle de ı.ve ll dünya savaşları insanlığın felaketi olmuş milyonlarca insanın ölümü yaralanması ve ekonomilerin felaketine yol açmıştır

Artık insanlık bu felaketlerin ancak barış ve anlaşma yoluyla çözülebileceğini anlamıştır. Bunun için aralarında 28 Nisan 1919'da Milletler Cemiyeti Antlaşmasını imzalayarak Milletler Cemiyeti'ni kurdular. Milletler Cemiyeti'nin az üyesi olduğundan önemsenmedi, gelişmedi. Bu nedenle İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması Milletler Cemiyeti'nce engellenemedi. İkinci Dünya Savaşı sürerken 26 ülkenin temsilcileri Amerika'nın San Fransisko kentinde toplanıp insanlığı savaşların yıkımından korumak için karar aldılar. Ortak bir bildiri yayınladılar. Birleşmiş Milletler Yasası hazırlandı. Yasanın onaylanması ile 24 Ekim 1945 tarihinde Birleşmiş Milletler Örgütü kuruldu.

Birleşmiş Milletlerin amaçlarını bağlı olduğu ilke ve hedefleri belirleyen antlaşma 111 maddeden oluşur. Türkiye bu antlaşmayı 15 Ağustos 1945 tarih ve 4801 sayılı yasa uyarınca 28 Eylül 1945 günü onaylamıştır.

Birleşmiş Milletler tanımak için örgütün kuruluşunu, amaçlarını, ilkelerini, çalışma organlarını yakından inceleyelim.

Birleşmiş Milletlerin Amaçları:

Uluslararası barış ve güvenliği sürdürmek.

Ülkeler arasında iyi ilişkileri pekiştirmek.

Uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel işbirliğini sağlamak.

İnsanlık sorunlarının çözümünde, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesinde birlikte çalışmalar yapmak.

Birleşmiş milletlerin ana organları

Birleşmiş Milletler Örgütü yukarıda sayılan amaçlara ulaşmak için ana organlar oluşturmuştur. Bu organların başlıcaları şunlardır: Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Uluslararası Adalet Divanı, Genel Sekreterlik.

Genel Kurul:

Üye devletlerden oluşur. Her üyenin Genel Kuruldaki temsilcileri beş kişiden çok olamaz. Genel Kurulun Görevleri Şunlardır;

Silahsızlanma ve silah denetimi konusunda önerilerde bulunmak.

Barış ve güvenliği etkileyecek görüşmeler yapmak, her konuda önerilerde bulunmak.

Ülkeler arasındaki iyi ilişkileri bozucu sorunların, barışçı yollarla çözümü için önerilerde bulunmak.

Güvenlik Konseyi:

Siyasal alanda bir yürütme organıdır. 11 üyesi olan bu kurulun görevleri şunlardır;

Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerine uygun biçimde barış ve güvenliği korumak.

Uluslararası bir anlaşmazlığa yol açabilecek her türlü çekişmeli durumu soruşturmak.

Uluslararasında çekişmeli konularda anlaşma koşullarını önermek.

Silahlanmayı denetleyecek planlar hazırlamak.

Barışa karşı bir tehlike veya saldırı olup olmadığını araştırarak, izlenecek yolu önermek.

Saldırganlara karşı askeri birlikler kurularak önlemler almak.

Ekonomik ve Sosyal Konsey:

Genel kurulca seçilen 27 üyeden oluşur. Üyelikleri sona erenler yeniden seçilebilirler. Başlıca görevleri şunlardır;

Birleşmiş Milletlerin ekonomik ve sosyal çalışmalarını yürütmek.

Uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel konularda raporlar hazırlamak.

Uluslararası Adalet Divanı:

Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletlerin yargı organıdır. Ülkeler, istedikleri davayı Adalet Divanı'na götürürler. Divan 15 yargıçtan oluşur. Yargıçlar, Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi'nce seçilirler. Görev süreleri dokuz yıldır. Divanda bir devletten iki yargıç bulunamaz. Uluslararası Adalet Divanı, Hollanda'nın başkenti Lahey'dedir.

Genel Sekreterlik:

Genel Sekreterlik, Birleşmiş Milletlerin öbür organlarının çalışmaları için gerekli ortam ve koşulları sağlar. Ortaya konan program ve politikaları uygular. Uluslararası barış ve güvenliği bozucu olaylar konusunda raporlar hazırlayıp Güvenlik Konseyi'ne sunar.

Birleşmiş milletler örgütüne yardımcı kuruluşlar

UNESCO: Birleşmiş Milletler Örgütü'ne üye ülkelerin bilim, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına yardımcı olur.

FAO: Uluslararası besin örgütüdür. Yoksul ülkelere gerekli besin yardımı yapılmasında öncülük eder.

UNRA: Yurdundan ayrılıp başka ülkelere göç edenlerin sorunları ile ilgilenir. Göçmenlere yardımcı olur.

WHO: Dünyada sağlık problemlerinin çözümü için çalışır.

ILO: Uluslar arası iş güvenliği konularında birliğin sağlanmasına yardımcı olur.

UNICEF: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun kısaltılmış adıdır. Amacı yeni doğan, büyümekte olan çocukların, gençlerin sorunları ile ilgilenmektir.

Evimiz hür vatan gibi

Esirliği kitaplardan öğrendim,
İstekleri bağlı insanlar varmış,
Sundum hürriyeti, kendi kendime
Hür olan insanlar çok bahtiyarmış.

Anam türküsünü pervasız söyler,
Tüter bacamızda mavi dumanlar
Bizimdir kardeşçe sevilen gökler,
Bizden bire parçadır geçen zamanlar.

Nasıl öz verirse toprak çiçeğe
Bize de hürriyet verir bu toprak,
Benzedi evimiz altın peteğe
Baba oğul, ana, bal taşıyarak...

Eşyamız sevimli, en yakın dosttur
Sandıklar, bohçalar hep vatan kokar,
Beş odaya birden tüneyen huzur,
bize vatan gibi gönülden bakar.

İ.Zeki Burdurlu

Birleşmiş milletler günü - güzel sözler

En kötü barış, en iyi savaştan iyidir.

Birlikten güç doğar.

Birleşmiş Milletler barısı ve güvenliği sağlayarak insanlığa hizmet eder.

Adam adama, ulus ulusa gereklidir.

Ülkeler birlik ve beraberlikle kalkınabilirler.

Dostluk

Bereketli bir bulutsun sen,
insanlığa susamış,
özlemlerle yanan dileklere
teselli taşıyan,
mutluluğun ellerinden...
Bir yüce umutsun sen;
sevgiden mahrum kalmış.
Kanayan yüreklere
Büyük aydınlıklar sağam
sevenlerin gönüllerinden...

Melih Özer

Birleşmiş milletler günü

Birleşen milletlere,
dünyada barış vardır!
Bilgi alanlarında,
Topluca yarış vardır!

Savaş için hazır ol,
bu birliğin içinde!
Milletler yaşamalı,
bu dirliğin içinde!

M.Faruk Gürtunca

Birleşmiş milletler

Birlikten kuvvet doğar,

Demiş bize atalar.

Dostlar hep birleşirsek,

Güçlükler bizden yılar.

Geçinmek ve anlaşmak,

En güzel şeydir yavrum.

Birleşmiş milletlerdir,

Barış isteyen kurum.

Bize her kim saldırsa,

Dostlarımız bir olur.

Kötü kalpli düşmanlar,

Yurdumuzdan kovulur.

Kore'de Türk askeri,

Sulh için vuruşmuştur.

Birleşmiş milletlerin,

Yeminini tutmuştur.

F.Taylan


...

 

..

....

 

Copyright © 2018 Bizim Okulumuz Rights Reserved.