foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Bizim Okulumuz

Bizim Okulumuz

...

 

.

 

web

site ekle site ekle  

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tabağa sorarsan dünyada fena koku olmaz. Kişi kötü, işlerle uğraşıyorsa onun için kötü iyi iş diye bir şey yoktur. Her şey normal sayılır.

Debbağ sevdiği deriyi yerden yere çalarmış. İnsan sevdiği kişinin veya evladının iyi yetişmesi için her yola başvurur.

Taban fiyat: Devletin üreticiye verdiği en alt fiyat

Tabana kuvvet: Uzun yolculukta tek kullanılacak araç ayaklar onlara güç

Tabanları yağlamak: Bir yerden firar edercesine kaçmak, Çok hızlı şekilde kaçmak.

Tabancanın dolusu bir kişiyi boşu kırk kişiyi korkutur. Kişi bir eyleme kalkıp ortaya çıkarsa herkes korkar. Kişi eline silahı alıp hasmının karşısına çıkıp ateşlemesi sadece hasmı ile sınırlı kalır. Başkalarına korku vermez. Başkalarını korkutmaz. Ama eline silahı alıp ortaya çıkması gören herkesi, dolumu boş mu olduğunu bilmeyen herkesi korkutur.

Tabanları yağlamak: Kavgada veya herhangi bir iş karşısında zorda kalınca hızlı bir şekilde kaçmak

Taburcu olmak: İyileşerek hastaneden gönderilmek

Tadında bırakmak: Bir işte aşırılığa kaçmamak, En uygun zamanda işi bitirmek fazla uzatmamak.

Tadını çıkarmak: Bir şeyden en iyi şekilde faydalanmak.

Tadını kaçırmak: Bir işte aşırılığa kaçarak zevksiz bir durum oluşturmak

Tahtalıköy: Mezarlık

Tahtası eksik: Deli, Aklı kıt, Geri zekâlı

Talihini kuşta değil işte ara. İnsan kazancını istikbalini talih oyunlarında şansta değil çalışarak elde etmeli.

Tan yeri ağarınca hırsızın gözü kararır. Gayri meşru işleri yapanlar hep gayri meşru ortamlardan faydalanırlar. Bu ortamlar yok olunca bu işlerle uğraşanlar ortada kalır. Hiç bir şey yapamazlar.

Tarla çayıra bağ bayırda. Tarla düz ve nemli yerde olursa daya iyi ürün verir. Aynı şekilde bağ fazla rüzgâr alması için bayırda olmalı ki iyi ürün versin.

Tarla kaza kaza tükenir. Bir işi bitirmek istiyorsak sabırla çalışmaya devam etmeliyiz ancak o şekilde bitirebiliriz.

Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Eğer insan tarlasından verim istiyorsa onu işlemeli emek vermeli. Bunu yapmamışsa üründe bekleyemez.

Tarlanın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın olanıdır. Eğer tarlanın iyisini arıyorsa suya yakın olanı seç çünkü suyu bol ve sulanması kolaydır. Daha iyisini arıyorsan o zamanda eve yakın olanını ara çünkü gübrelemesi işlenmesi sürülmesi korunması v.s. Tüm işlemleri daha kolay olur.

Tarlanın taşlısı, kızın saçlısı, öküzün başlısı. Tarlanın taşlı olanı daha verimlidir bu yüzden tercih edilir, kızın saçlı olanı daha gösterişlidir, öküzün başlı olanı daha çok beğenilir.

Tası tarağı toplamak: gitmek üzere nesi varsa toplamak

Taş atmak: Karşısındakine söz dokundurmak, İğneleyici söz söylemek

Taş kesilmek: Bir olay karşısında heyecandan şaşırmak, hareketsiz kalmak

Taş üstünde taş bırakmamak: Her yeri yakıp yıkmak

Taş taşa baş başa dayanarak iş görür. Nasıl taş taş üstüne koyularak duvar örülüyor ve bina yapılıyorsa insanlarda baş başa vererek büyük işler başarır ve büyük sorunları çözerler.

Taş yerinde ağırdır. Kişi bulunduğu yerde bir saygınlıkla bir iltifat görür. Yerini değiştirirse gittiği yerde insanlar onu tanıyıncaya kadar aynı ilgi ve alakayı görmesi zordur.

Taşa çıkan keçinin, ağaca çıkan oğlağı olur. Çocuklar anne ve babalarını kendilerine örnek alırlar. Onlar ne kadar maharetli ve becerikli olurlarsa çocukları da en az onlar kadar maharetli ve becerikli olurlar.

Taşı gediğine koymak: Sözü gerektiği yerde söylemek

Taşla yumurta kavga etmez. Güçlü ile zayıf birbirine sataşmaz çünkü bilirler ki aralarında büyük bir fark vardır. Güçlü gücünü zayıf zayıflığını bilir.

Tatarın kılavuza ihtiyacı yok. Nerede ne iş yapacağını nasıl yapacağını bilenin başka birinin akınla ihtiyacı yoktur.

Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. İnsan bir şeyi güzellikle yapmak istiyorsa karşısındakine tatlı sözlerle ikna etmelidir. Eğer tatlı sözlerle hoşgörüyle karşısındakilere yaklaşırsa ne kadar zor olursa olsun mutlaka istediklerini karşısındakilere kabul ettirir.

Tatlı söz can azığı, acı söz baş kazığıdır. İnsan yanlış olmadığı sürece tatlı sözle söylenen her sözü dinler gereğini yapar ama acı sözde aynı şekilde insanı çileden çıkarır olmadık işler yapmasına neden olur.

Tatlı tatlı yemenin acı acı böğürmesi olur. İnsan hesabın bilmeden dilediğini alıp dilediğini atarsa har vurup harman savurup elindekini harcarsa elindeki tükenir. İhtiyaç olduğunda da başkalarına muhtaç olur. İnsan hesabını bilmeden hesapsızca harcarsa gün gelir bunun cezasını çok kötü şekilde çeker. İnsan sağlığına dikkat etmez ne bulursa yerse sonunda sağlığını bozar.

Tatsız aşa tuz ne yapsın, akılsız başa söz ne yapsın. Eğer yemek tatsızsa ne kadar tuz koyarsan koy yine de tatlandıramazsın. Aynı şekilde kişi akılsızsa ne yaparsan yap ne söylersen söyle ona dinletemezsin. O yine bildiğini yapar.

Tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış. Önemli kişilere makam mevki sahibi kişilere önemsiz kişilerin sıradan insanların küsmesi kimin umurunda onlar için hiçte önemli değildir.

Tavaf etmek: Kâbe’nin çevresini dolaşmak

Tavsiye etmek: Salık vermek

Tavşan yürekli: Çok korkak

Tayfanın akıllısı geminin dümeninden uzak durur. Akıllı insan bilmediği beceremeyeceği işlerden uzak durur.

Taze bardağın suyu hafif olur. İnsan için yeni dostlar yeni ahbaplar yeni arkadaşlar hoştur güzeldir.

Tebdil i mekân: Yer değiştirme

Tebdil i mekânda ferahlık vardır. İnsan aynı yerde uzun süre kalmakla kendini dar bir çevreye mahkûm etmiş olur. Arada bir bulunduğu yeri değiştirmek hem yeni insanları tanımak, yeni şeyler öğrenmek açısından daha faydalıdır. En azından insanı rahatlatır.

Tedirgin olmak: Yapılan işten huzursuzluk duymak

Tekeden süt çıkarmak: Olmayacak şeyi olur duruma getirmek

Tek kanatlı kuş uçmaz. İnsan bir şeyi tek başına başaramaz. Eğer bir iş başarmak istiyorsa başkaları ile birlik ve beraberlik içinde olmalı dayanışma ve yardımlaşmayı başkalarından faydalanmayı bilmelidir.

Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Kişi yaptığı işte sabretmesini bilir ve sonuna kadar uğraşırsa mutlaka başarıya varır.

Tembele kapını ört demişler; yel eser örter demiş. Tembel insan tembelliğini değil bırakmak tam aksine her şeyin başkaları tarafından yapılmasını bekler.

Temel taşı: Binanın üzerine kurulduğu asıl taş

Temiz para: Kesintisiz net para.

Temize çıkmak: Suçsuz olduğu anlaşılmak.

Tencere dibin kara seninki benden kara. Kişi başkalarının ayıplarını kusurlarını araştırmak veya başkalarını kötülemek yerine kendi durumuna dikkat etmeli

Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Hayatta her şey evlilikte de arkadaşlıkta da ortaklıkta da kendi dengi ile birlik olur.

Teneşir paklamak: Yaptığı kötü işlerden dolayı ancak ölümle temizlenir.

Teneşirde giren kundakta çıkar. İnsanın huyu onun doğuşunda onunla beraber gelir. Artık o huy ancak ölümünde çıkar yoksa ne kadar uğraşırsan uğraş insanı değiştiremezsin.

Tepe taklak gitmek: İşlerin bozularak kötü gitmesi

Tepeden inme: Yüksek bir yerden inen direkt emir

Tepesi atmak: Çok kızmak, sinirlenmek

Tereciye tere satmak: İşi ustasına öğretmeye kalkmak

Ters tarafından kalkmak: Aksiliği kötülüğü üzerinde olmak, davranmak

Teslim bayrağını çekmek: Teslim olmak

Terzi söküğünü dikemezmiş. İnsan mesleğiyle yaptığı işle başkalarına faydalı olur başkalarının işini yapar da, kendi işini yapamaz. Kendi işine faydası olmaz.

Terziye dinlen demişler ayağa kalkmış. Birileri için dinlenmek oturmakla olurken birileri içinde tam aksi ayağa kalmakla olur. Terzide bunlardan biridir. Sürekli oturarak çalışması onu oturmaktan yorgun düşürmüş dinlenmesi için işini bırakıp ayağa kalkması gerekir.

Teşbihte hata olmaz. Kişi anlattığı bir konuyu çirkin veya kaba bir örnekle daha etkili anlatacaksa bunda hata olmaz.

Tetikte olmak: Uyanık olmak, gelebilecek her tür saldırıya karşı hazırlıklı olmak

Teyze ana yarısıdır. Teyze insanın anası değildir ama yaptıkları ile emekleri ile hizmetleri ile bizim üzerimizde anamız gibi emeği vardır. Onu bilip ona göre davranmalıyız.

Tez binen tez iner. İnsan bir şeye zahmet çekmeden çok kısa zamanda sahip olursa aynı şekilde çok kısa zamanda onu kaybeder. Faydasını görmez.

Tezlik işi bozar. Yapılacak bir işte acele etmek o işin ya yıkılmasına ya da istenen şekilde sonuçlanmamasına neden olur.

Tilki ininde aslan yatmaz. Basit düşünen işlerini uyanıklıkla kolay yoldan yapanların olduğu yerde ağırbaşlı vakur insanlar olmaz.

Tilki tilkiliğini gösterinceye kadar post elden gider. Kişi suçsuzluğunu ispat edinceye kadar çok sıkıntı çeker.

Kurnaz olanlar maharetini gösterinceye kadar daha kurnazlar onu geçer. Önünü alır.

Tilkinin dönüp geleceği yer kürkçü dükkânıdır. Kişi ne kadar başına buyruk olursa olsun sonunda dönüp dolaşıp geleceği yer kendi büyüdüğü yetiştiği çevresidir.

Tilkinin dönüp geleceği yer kürkçü dükkânıdır. Kişi ne kadar uğraşırsa uğraşsın ne kadar gezerse gezsin ne kadar değişik iş yaparsa yapsın sonunda yapacağı iş kendi işi geleceği çevre kendi çevresidir.

Tilkiye tavuk sever misin demişler ağlamaya başlamış. İnsana çok sevip özlemini çektiği bir şeyi verince heyecandan sevinçten ne yapacağını şaşırır.

Tok açın halinden anlamaz. Aç olan insanın ne sıkıntılar ne yokluklar çektiğini tok insan bilemez. Onun halini anlaması için kendisinin de aynı şartları yaşaması gerekir.

Tok ağırlaması zordur. Kişinin karnı toksa ona yemek beğendirmek zordur. Kendilerine ikram dilen en güzel yemekleri bile beğenmez geri çevirirler.

Toz kondurmamak: Sevdiği kişiye zarar verecek en ufak bir şeye müsaade etmemek

Tozutmak: aklını kaybetmek, delirmek

Turşusu çıkmak: Çok yorgun olmak, çabalayacak hali kalmamak

Tuzluya mal olmak: Pahalıya gelmek, pahalıya mal olmak

Tuzu Kuru: Kazancı yerinde, İşleri yolunda giden

Tuz ekmek hakkını bilmeyen kör olur. Ekmeğini yediğin iyiliğini gördüğün kişiye hainlik edersen Allah’tan gelecek cezaya da hazır ol demektir.

Tüfek icat oldu mertlik bozuldu. Eskiden her şey ortada mertçe yapılırdı. İnsanlar kazananı alkışlardı fakat günümüzde her şeyin bir hilesi çıktı artık kazanmalar hile ile olmaya başlayınca mertlik te kalmadı

Tüy güzelliği hamamdan eve, huy güzelliği Urumdan Şam'a. İnsanın dış güzelliği kendisi ve evi içindir. Huy güzelliği ise dünyanın her yerine gerekir.

Yüz güzelliği geçici huy güzelliği ise kalıcı güzelliktir.

Tüyleri diken diken olmak: Heyecandan, üşümekten, tüylerinin dikleşmesi


...

 

..

....

 

Copyright © 2018 Bizim Okulumuz Rights Reserved.